Koulutukset

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja tarvitsevien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilöllisesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville.

Aika

01.09.2022 – 31.07.2023

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana. Katso opintojaksojen tarkat aloitus- ja päättymisajat kohdasta ”sisältö”.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Perusopinnot suoritettuasi ymmärrät erityispedagogiikaa tieteenalana ja käytännön toimintana. Opinnoissa perehdyt tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Tutustut erityispedagogiseen tukeen ja oppimisen moninaisuuteen.

Lisäksi tutustut erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteisiin teemoihin ja vammaisuuden käsitteeseen sekä inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Saat myös perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Klikkaa alla olevia jaksoja, niin pääset tarkastelemaan opintojaksojen tarkempia tietoja. 
                                                                                                                            

Kouluttajat

Tuutorina / opintoryhmänohjaajan toimii KM Kati Heinonen.

Alustava tuutoroinnin aikataulu, varmistuu elokuussa 2022.

Erityispedagogiikan peruskurssi 30.8., 6.9. ja 27.9.
Tuen tarve 11.10. ja 1.11.
Kohti tutkivaa työtapaa 15.11., 12.12. ja 17.1.
Oppimisen haasteet 14.2. ja 14.3.
Syrjäytyminen ja mielenterveys 28.3., 18.4. ja 2.5.

Tuutoroinnit klo 17.00 (Zoom)

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa. Verkko-opiskelun tueksi järjestetään opintoryhmätyöskentelyä eli tuutorointia.

Tuutoroinnin ja verkko-opiskelun aikataulu tarkentuu heinäkuun alkuun mennessä.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintokokonaisuudelle 21.8.2022 mennessä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi. Opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 495 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 245 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.

Ilmoittautumiset

28.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon