Koulutukset

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, lv. 2021-2022, verkko-opinnot

Kuvaus

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja tarvitsevien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilöllisesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville.

Aika

08.09.2021 – 31.07.2022

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana (1.8.2021-31.7.2022)

Tarkempi aloitus- ja päättymisaika sekä opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Paikka

Verkko-opiskelu oppimisympäristö Moodlessa.
Tuutorointi etänä Zoomin kautta.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Perusopinnot suoritettuasi ymmärrät erityispedagogiikaa tieteenalana ja käytännön toimintana. Opinnoissa perehdyt tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Tutustut erityispedagogiseen tukeen ja oppimisen moninaisuuteen.

Lisäksi tutustut erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteisiin teemoihin ja vammaisuuden käsitteeseen sekä inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Saat myös perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Erityispedagogiikan peruskurssi, 5 op
– Tuen tarve, 5 op
– Syrjäytyminen ja mielenterveys, 5 op
– Syrjäytyminen ja mielenterveys, täydennysosa, 3 op
– Oppimisen haasteet, 5 op
– Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op
– Kohti tutkivaa työtapaa, korvaava suoritus, 5 op

 

Linkit päivittyvät

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen.

Tuutortapaamisten alustava aikataulu syksyllä 2021:

31.8.,
7.9.,
28.9.,
12.10.,
2.11.,
16.11.,
7.12.2021

klo 16.30-19.30

Tuutortapaamiset järjestetään etänä Zoomin kautta.

Suoritustapa

Verkko-opinnot, joiden tueksi järjestetään tuutorointia. Tuutorointiin osallistuminen vapaaehtoista.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi. Opetuksen ajankohdat tarkentuvat.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 495 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 245 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.

Ilmoittautumiset

29.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Arviointi

Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta).