Koulutukset

Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op, verkko-opinnot, lv. 2022-2023 (pakollinen)

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä lasten ja nuorten kehityksen mekanismeja ja prosesseja, ymmärtää perheen merkityksen lapsen ja nuoren kasvuympäristönä sekä osaa eritellä perheen merkitystä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin, tunnistaa parisuhteen muodostamiseen, toimivuuteen sekä kriiseihin liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä osaa selittää sukupolvien ketjujen merkityksiä parisuhteen, perheen ja yksilön näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö
Opintojaksolla perehdytään lapsuuden ja nuoruuden kehitykseen ja kehitykseen vaikuttaviin psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Lisäksi opintojaksolla syvennetään tieteellisten artikkeleiden avulla ymmärrystä lasten ja nuorten kehityksen keskeisistä osa-alueista. Opintojaksolla tarkastellaan parisuhdetta, perhettä ja vanhemmuutta sekä niiden psykologisia merkityksiä yksilölle.

Suoritustavat ja arviointiperusteet

Vaihtoehto 1: Artikkelikatsauksen laatiminen ja oppimistehtävä. Arviointi: artikkelikatsaus HYV-HYL, oppimistehtävä 0-5.

Vaihtoehto 2: Luennot (25 t, kevätlukukaudella 2023), artikkelikatsauksen laatiminen ja kotitentti. Arviointi: artikkelikatsaus HYV-HYL, tentti 0-5.

Oppimateriaalit
Mitchell, P. & Ziegler, F. 2013. Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). Luvut 1, 5, 11, 12 ja 15. (e-kirja) ja
Sevon, E. & Notko, M. 2008. Perhesuhteet puntarissa, erikseen sovittavat luvut. (Löytyy myös e-kirjana) ja
Gottman, J. & Silver, N. The seven principles for making marriage work, 2000 (tai uudempi painos). ja
Opintojaksolla jaettavat artikkelit.

Opettaja
Iija den Heder

Esitiedot

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5. Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite sähköpostitse avoinyliopisto@uef.fi

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Opiskelijalle lähetetään opintojen aloittamiseen liittyvä infokirje elokuussa 2022, aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla. Opiskelua ei voi aloittaa ennen elokuuta 2022.

Muu informaatio

Pakollinen opintojakso psykologian aineopinnoissa.

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2022 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen