Koulutukset

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® -koulutusohjelma 30 op

Kuvaus

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® 30 op, (Solution Focused Animal Assisted Therapy) -koulutusohjelma. Koulutus sisältää 12 opetuspäivää.

Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja alasta kiinnostuneille.

Yksi eläinavusteisen työskentelyn tärkeimmistä lähtökohdista on hyvinvoiva eläin. Koulutus antaa perustiedot eläinavusteisessa työssä käytettävien eläinlajien perustarpeista, käyttäytymisestä ja kouluttamisesta. Koulutus antaa myös valmiuksia arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteiseen työhön.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään pois ongelmakeskeisestä keskustelusta kohti rehellistä asioiden kohtaamista. Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, miten hän toivoo elämänsä olevan tulevaisuudessa, ja siten luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen. Eläintyöpari on tukena tässä prosessissa.

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut n. 400.

Aika

20.08.2022 – 07.05.2023

Koulutuspäivät:
20.8.2022
21.8.
1.10.
2.10.
12.11.
13.11.
14.1.2023
15.1.
18.2.
25.3.
26.3.
6.5.

Lauantait klo 9/10-16, opetus kesäyliopistolla, Niemenkatu 73, Lahti.

Sunnuntait tilavierailuja Loviisassa ja Mäntsälässä klo 9/10-16. Huom! Omakustanteinen matkustaminen ja ruokailu paikan päällä.

Paikka

Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti.
Lisäksi tilavierailut Loviisassa ja Mäntsälässä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa työympäristöissä (sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla) ja haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. , sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Kolme koulutusosiota käsittelee terapeuttista työskentelyä, psykologisia aiheita sekä asiakastyötä.
Neljä koulutusosiota sisältää eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuotoja, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä käytännön harjoituksia.
Viisi koulutusosiota keskittyy valmentajan ja eläintyöparin toimintaan sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Kouluttajat

Tanja Paasonen, (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja

Iris Vainio, kasvatustieteen maisteri, tutkija, eläintenkouluttaja AT

Eija Wager, FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja

Tommi Wessman, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, Eettisen hevosmiestaidon ohjaaja, MinD- voimauttavan hevostoiminnan ohjaaja, eläinavusteinen valmentaja /Herkkä Hevosmies

Katriina Mähönen, eläinavusteinen valmentaja, eläintietokirjojen kustantaja ja suomentaja/Sanasilta Oy, Green care -palveluita tarjoava yrittäjä/Villitarha

Hanna Paatero, Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, teatteriohjaaja, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Tuukka Äännevaara, fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Aino Koivukunnas, KTM, eläintenkouluttaja AT, coach, työyhteisövalmentaja /Hevosilo

Suoritustapa

Koulutus sisältää 12 opetuspäivää. Koulutus on monimuoto-opiskelua. Opetusmuotoina aktivoivat luennot, pienryhmätyöskentely, käytännön harjoitukset sekä verkko-opinnot. Lisäksi eläinavusteiseen työskentelyyn tutustutaan tilavierailuilla, paikat tarkentuvat.

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n kanssa. Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antaa vastuukouluttaja Tanja Paasonen, p. 040 523 8747

Muut tiedustelut Päijät-Hämeen kesäyliopiston toimisto: toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 31.7.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 1.8.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Muu informaatio

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentaja SFAAT® -tunnusta.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus antaa soveltuvuusnäyttö työkoiran ja ohjaajan (koirakko) työskentelystä. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu käyttämään koiralla työmerkkiä ja huivia sekä ohjaajalla työmerkkiä sekä työliivejä tuotesuojauksella ja diplomilla. Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Testiä voi tiedustella suoraan kouluttajalta. Testi tai sen myötä saatavat liivit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Hinta

2190 € joka laskutetaan 4 erässä koulutuksen alettua. Jos toivot maksamista useammassa erässä niin ilmoita toivomiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa. Hinta ei sisällä oppikirjoja. Osallistujat vastaavat itse omista matkustus- sekä ruokailukuluista.

Ilmoittautumiset

19.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon