Koulutukset

Draaman kirjoittaminen, 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Osaamistavoitteet
Luentojen ja kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lajityypin lainalaisuuksista

Sisältö
Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman kirjoittamiseen ja lajin ominaispiirteisiin.

Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen ja harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja tai esitysanalyysi oppimisportfoliossa. Järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena Turun yliopistolla ja yhteistyöoppilaitoksissa.

Toteutustavat
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, lukeminen ja lukupäiväkirjat, ekskursiot.

Oppimateriaalit
Opettaja antaa kurssin alussa tiedoksi kurssilla luettavat teokset / näytelmät sekä tiedon mahdollisesta esityksestä, joka käydään katsomassa.

Arviointiasteikko
0-5

Arviointikriteerit
Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Yksityiskohtaisemmin arvioinnin perusteista luovan kirjoittamisen kursseissa voi lukea intrasta sivulta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/luovakirjoittaminen/Sivut/arviointiperusteet.aspx

Kielet
suomi

Taso
Perusopinnot

Aika

01.04. – 31.05.2023

Jakso järjestetään huhti-toukokuussa 2023. Aikataulu tarkentuu

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Etäopetus Zoomin välityksellä

Esitiedot

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Jakso sisältää 12 tuntia luentoja ja 12 tuntia ryhmätyöskentelyä.

Kirjallisuus

Opettaja antaa kurssin alussa tiedoksi kurssilla luettavat teokset / näytelmät sekä tiedon mahdollisesta esityksestä, joka käydään katsomassa.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

avoin@phkesa.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.