Koulutukset

Business design, 4 op, syksy 2022

Kuvaus

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi ja selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä. Kurssin päätyttyä opiskelija osaa kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia. Lisäksi opiskelija tunnistaa muotoilun haltuun ottamisen kehitysvaiheet yrityksissä.

Sisältö: Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Suoritus: Luennot (28h) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen (80h). Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi: 5-1/uusittava

Aika

03.09. – 28.09.2022

UPAMU1011 Business Design (4 op)
Lauantai 3.9.2022 klo 9-15 Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Maanantai 5.9.2022 klo 17-21, Zoom
Keskiviikko 7.9.2022 klo 17-21, Zoom
Lauantai 10.9.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Maanantai 12.9.2022 klo 17-21,Zoom
Keskiviikko 14.9.2022 klo 17-21, Zoom
Yhteensä 28 h
Esseen palautus 28.9.2022 mennessä.
80%:n läsnäolovaatimus.

Paikka

Lähiopetus: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Etäopetus Zoomin tai vastaavan palvelun kautta.

Esitiedot

Johdatus palvelumuotoiluun 2 op tai vastaavat tiedot.

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot = lähiopetus, etäopetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely.

Opintoja ei voi suorittaa kokonaan verkon kautta.

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen