Koulutukset

Business design 4 op, kevät 2023

Aika

20.01. – 20.02.2023

UPAMU1011 Business Design (4 op)
Etäopetuksena Zoomissa. 80%:n läsnäolovaatimus.
Opetus luento-opetusta, arviointi opiskelijan itsenäisestä esseestä, 0-5.
Perjantai 20.01.2023 klo 18-21
Lauantai 21.01.2023 klo 9-16
Perjantai 28.01.2023 klo 18-21
Lauantai 29.01.2023 klo 9-15
Perjantai 03.02.2023 klo 18-21
Lauantai 04.02.2023 klo 9-15
Yhteensä 28 h
Esseen palautus 20.02.2023 mennessä.

Paikka

Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat:

– hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi
– selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä
– kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia
– tunnistaa muotoilun haltuunottamisen kehitysvaiheet yrityksissä

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Luennot (28 h) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen. Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa.

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Kirjallisuus

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen