Koulutukset

Brändi ja visuaalisuus, 4 op, syksy 2022

Kuvaus

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
–kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
–soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksenmarkkinointiviestintään
–analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
–toimia suunnittelupalvelunostajana

Sisältö: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana.

Suoritus: Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali: Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi: 5-1/uusittava

Aika

08.10. – 02.11.2022

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus (4 op)
Lauantai 8.10.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Maanantai 10.10.2022 klo 17-21, Zoom
Keskiviikko 12.10.2022 klo 17-21, Zoom
Lauantai 15.10.2022 klo 9-15, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Maanantai 17.10.2022 klo 17-21, Zoom
Keskiviikko 19.10.2022, klo 17-21, Zoom
Yhteensä 28 h
Esseen palautus 2.11.2022 mennessä.
80%:n läsnäolovaatimus.

Paikka

Lähiopetus: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Etäopetus Zoomin tai vastaavan palvelun kautta.

Esitiedot

Johdatus palvelumuotoiluun 2 op tai vastaavat tiedot.

Opintopisteet

4 op

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot = lähiopetus, etäopetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely.

Opintoja ei voi suorittaa kokonaan verkon kautta.

Arviointi

1-5 / hyväksytty-hylätty

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen