Koulutukset

Brändi ja visuaalisuus 4 op, kevät 2023

Aika

10.02. – 27.03.2023

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus (4 op)
Etäopetuksena Zoomissa. 80%:n läsnäolovaatimus.
Opetus luentoja ja ryhmätöitä, arviointi opiskelijan itsenäisestä esseestä, 0-5.
Perjantai 10.02.2023 klo 18-21
Lauantai 11.02.2023 klo 9-16
Perjantai 17.02.2023 klo 18-21
Lauantai 18.02.2023 klo 9-15
Perjantai 10.03.2023 klo 18-21
Lauantai 11.03.2023 klo 9-15
Yhteensä 28 h

Esseen palautus 27.03.2023 mennessä.

Paikka

Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat:

– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
– toimia suunnittelupalvelun ostajana

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

Arviointi

1-5 / uusittava

Kirjallisuus

Ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen