Koulutukset

Brändi ja visuaalisuus 3 op, syksy 2020, verkko-opetus

Kuvaus

Tavoite ja sisältö:
Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita, soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään, analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisuja sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Opintojakson aiheina ovat:

– Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä.
– Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi.
– Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta.
– Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Ryhmätyön lisäksi tehdään yksilöllinen kirjallinen osuus esseetehtävä.

Aika

07.11. – 07.12.2020

Luennot lauantaisin 7.11., 14.11. ja 21.11.2020, klo 9.30-16.30
Esseetehtävän palautus viimeistään ma 7.12.2020 mennessä.

Paikka

Verkko-opetus Zoomissa

Esitiedot

Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

FT Päivi-Maria Jaatinen

Suoritustapa

Luennot (21 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan luennoilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Muu informaatio

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 98,75 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 90 euroa.
Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 8,75 euroa.

Ilmoittautumiset

01.11.2020 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuteen