Koulutukset

Biologian verkkokurssi abiturienteille (30 ot)

Aika

21.02. – 21.03.2022

Paikka

Jyväskylän kesäyliopiston järjestämä verkkokoulutus

Kohderyhmä

Biologian verkkokurssilla kertaat opettajan laatiman materiaalin avulla lukion biologian keskeiset asiat ohjatusti. Saat selkeän kuvan biologian eri aihealueista ja varmuutta omasta osaamisesta lukion ylioppilaskoetta varten. Kurssi sopii myös jatko-opintoihin pyrkiville, jotka tulevat tarvitsemaan biologian osaamista opinnoissaan.

Sisältö

Kurssin laajuus on 30 opetustuntia, joihin sisältyy itsenäinen työskentely, tehtävien palauttaminen ja muutamia verkkotapaamisia. Lisäksi on hyvä varata aikaa asioiden kertaamiseen ja harjoitustehtävien tekemiseen noin 20 tuntia riippuen opiskelijan omasta lähtötasosta. Yhteisten tapaamisten ajankohdat sovitaan kurssilaisten kanssa kurssin alkaessa.

Kouluttajat

Hanna Immonen

Suoritustapa

Kurssi etenee ohjatusti sähköpostiviestien ja tiettyjen tarkistettavien tehtävien avulla Google Drive verkkoympäristössä. Lisäksi Hangoutsissa pidetään verkkotapaamisia, joissa saa apua ja ohjausta haasteellisimpiin tehtäviin. Kurssia voi osittain suorittaa omaan tahtiin syventyen itselle keskeisiin aihealueisiin.

Suoritus: aktiivinen osallistuminen ja kurssitehtävien tekeminen. Arviointi: hyv/hyl.

Lisätietoja

Kurssin sisältö ja toteutus: Jyväskylän kesäyliopisto, kesayo@jyu.fi

Muu info: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 6.2.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7.2.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Osallistuaksesi kurssille tarvitset:

Tietokone, internetyhteys ja tekstinkäsittelyohjelma. Opetusta ja henkilökohtaisia ohjaustuokiota varten tarvitset web-kameran, mutta kurssin voi suorittaa myös viestien välityksellä.

Hinta

110 €

Ilmoittautumiset

06.02.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.