Koulutukset

Biologian verkkokurssi abiturienteille (30 ot)

Kuvaus

ILMOITTAUDU TÄSTÄ BIOLOGIAN VERKKOKURSSILLE

Aika

15.08. – 09.09.2021

Paikka

Jyväskylän kesäyliopiston järjestämä verkkokoulutus

Sisältö

Biologian verkkokurssilla kerrataan opettajan laatiman materiaalin avulla lukion biologian keskeiset asiat ohjatusti. Tavoitteena on saada selkeä kuva biologian eri aihealueista ja varmuutta omasta osaamisesta lukion ylioppilaskoetta varten. Kurssi sopii myös jatko-opintoihin pyrkiville, jotka tulevat tarvitsemaan biologian osaamista opinnoissaan.

Kouluttajat

Hanna Immonen

Suoritustapa

Kurssi etenee ohjatusti sähköpostiviestien ja tiettyjen tarkistettavien tehtävien avulla Google Drive verkkoympäristössä. Lisäksi Hangoutsissa pidetään verkkotapaamisia, joissa saa apua ja ohjausta haasteellisimpiin tehtäviin. Kurssia voi osittain suorittaa omaan tahtiin syventyen itselle keskeisiin aihealueisiin. Kurssin laajuus on 30 opetustuntia, jonka lisäksi harjoitusten ja tehtävien tekemiseen on hyvä varata vähintään 20 tuntia. Ajantarve riippuu opiskelijan osaamistasosta. Yhteisten tapaamisten ajankohdat sovitaan kurssilaisten kanssa kurssin alkaessa.

Suoritus:
Aktiivinen osallistuminen ja kurssitehtävien tekeminen. Arviointi: hyv/hyl.

Lisätietoja

Jyväskylän kesäyliopisto kesayo@jyu.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 1.8.2021 mennessä sivun yläreunassa olevan linkin kautta. Ilmoittautuminen tehdään suoraan Jyväskylän kesäyliopistoon.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.8.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Osallistuaksesi kurssille tarvitset:

Tietokone, internetyhteys ja tekstinkäsittelyohjelma. Opetusta ja henkilökohtaisia ohjaustuokiota varten tarvitset web-kameran, mutta kurssin voi suorittaa myös viestien välityksellä.

Hinta

110 €

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.