Koulutukset

Biologian abikurssi

Aika

30.01. – 06.03.2023

maanantaisin ja keskiviikkoisin 30.1.–22.2. sekä maanantaina 6.3. klo 17.00–20.00 (9 kertaa)

Torstaina 9.2. ja torstaina 23.2. klo 16–17 vapaaehtoiset lisäkerrat, jolloin opettajan antamaa lisäopetusta esim. risteytystehtäviin ja muihin haastavampiin aiheisiin opiskelijoiden toiveiden mukaan.

Harjoituskoe pidetään Moodlessa 22.2. ja palautetaan viimeisellä opetuskerralla 6.3.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Oppitunnit tallennetaan ja tallenteet ovat kurssilaisten käytettävissä kevään ylioppilaskokeeseen asti (24.3.).

Paikka

Verkkokoulutus Zoom-alustalla

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu biologian ylioppilaskokeeseen valmistautuville opiskelijoille ja muille lukion biologian oppimäärän kertausta tarvitseville.

Sisältö

Biologian kertauskurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpiä asioita opiskelijoiden toiveet huomioiden. Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan yo-tehtäviin vastaamista.

– perusohjeistus biologian ainereaaliin
– vinkkejä lukemiseen sekä hyvän yo-vastauksen laatimiseen
– edellisten vuosien yo-kysymyksiin tutustuminen
– biologian kurssien kertaaminen (BI1: Elämä ja evoluutio, BI2: Ekologia ja ympäristö, BI3: Solu ja perinnöllisyys, BI4: Ihmisen biologia, BI5: Biologian sovellukset)
– pienimuotoinen yo-harjoituskoe

Kouluttajat

FM Heidi Kervinen

Suoritustapa

Verkko-opetus 30 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäinen työskentely 10 tuntia

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla ja aktiivista osallistumista opetukseen.Kurssikoe ei vaikuta kurssin arviointiin.

Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu kotitehtäviä, lukemista ja vapaaehtoinen ennakkotehtävä.

Kurssia voi hakea sisällytettäväksi omaan lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksymisestä päättää lukion rehtori.

Kirjallisuus

Omat BI1, BI2, BI3, BI4 ja BI5 -kurssien oppikirjat on suositeltavaa olla kurssin aikana käytössä. Lisäksi käytetään opettajan jakamaa materiaalia. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään oma kannettava tietokone.

Lisätietoja

Kurssin sisältö ja toteutus: Tampereen kesäyliopisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi

Muu info: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 15.1.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 16.1.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Kurssin käyneiden kommentteja:

– Aivan erinomainen kurssi! Ensimmäistä kertaa opiskelu tuntui siltä, että olisin mieluusti jatkanut tällaista opiskelua vielä lisää.
– Kurssilla käytiin kattavasti kaikki biologian kurssit. Itse koin hyödylliseksi runsaan tehtävämäärän ja sen, että opetuksessa oli sopivassa suhteessa luennointia ja tekemisen kautta oppimista.
– Kurssi oli hyödyllinen, opettaja osasi selittää asiat ymmärrettävästi ja sain lisää motivaatiota opiskeluun ennen kirjoituksia.
– Ihanan intensiivinen kurssi! Sai puhtia kirjoituksiin lukemiseen ja paljon informaatiota, mitä välttämättä ei olisi oppikirjoista saanut irti.
– Opettaja oli todella hyvä ja piti ilmapiirin positiivisena koko ajan.

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

15.01.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.