Koulutukset

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op, alk. tammikuu 2023

Kuvaus

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa perehdytään luonnon perusilmiöihin soluista ja eliöyksilöistä sekä populaatioista ja eliöyhteisöistä aina globaaliin mittakaavaan asti. Opintojaksoilla tutustutaan luonnon monimuotoisuuden eri tasoihin ja perehdytään elämän evoluutioon sekä geofyysisiin ja kemiallisiin prosesseihin, jotka mahdollistavat nykyisen kaltaisen elämän maapallolla. Keskeisenä teemana on myös luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus sekä ihmisen aiheuttamat ympäristöongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Opintojaksoilla perehdytään myös luonnontieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonteeseen sekä tieteenalan tutkimukseen.

Aika

11.01. – 25.10.2023

Elämän edellytykset maapallolla, opintoryhmätapaamiset 20 h

ke 11.1 klo 12-16 (5 h) hybridiopetus
ke 18.1 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
pe 27.1 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
pe 3.2 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
pe 10.2 klo 13-15.15 (3 h) etäopetus

Vesi ja vesistöt 5 op, opintoryhmätapaamiset 15 h

ke 15.2 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
pe 24.2 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 8.3 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 15.3 klo 13-15.15 (3 h) etäopetus

Solun elämä 5 op, opintoryhmätapaamiset 20 h

pe 31.3 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
pe 7.4 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
pe 14.4 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 19.4 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 26.4 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus

Luonnon monimuotoisuus 5 op, opintoryhmätapaamiset 23 h

ke 16.8 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 23.8 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
la 2.9 klo 10-16.15 (8 h) laboratoriotyöskentely
pe 8.9 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
pe 15.9 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus

Ihminen ja ympäristö, opintoryhmätapaamiset 20 h

ke 27.9 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 4.10 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 11.10 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 18.10 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus
ke 25.10 klo 13-16.15 (4 h) etäopetus

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti
Etäopetus: Zoom tai Teams

Tavoite

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

– kuvailla ja selittää biologiset perusrakenteet ja –ilmiöt biomolekyyleistä ja soluista ekosysteemien kautta biomeihin sekä niiden liittymisen fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin.

– kuvailla ja selittää luonnon tärkeimmät toiminnalliset prosessit, kuten fotosynteesin, solun aineenvaihdunnan, perinnöllisen informaation kulun sekä energian virtauksen ja ravinteiden kierrot.

– selittää, miten ihminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja toimintaan sekä miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää.

– kuvata bio- ja ympäristötieteiden keskeisimmät käsitteet.

– kuvata luonnontieteellisen tiedon luonteen ja tutkimusprosessin sekä omaa kriittisen ajattelun taitoja.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää jaksot:

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op)
BENP1002 Vesi ja vesistöt (5 op)
BENP1003 Solun elämä (5 op)
BENP1004 Luonnon monimuotoisuus (5 op)
BENP1005 Ihminen ja ympäristö (5 op)

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot = lähiopetus, harjoitukset, reaaliaikainen kontaktiopetus etänä, itsenäiset tehtävät sekä tentit. Opintoja ei voi suorittaa kokonaan etänä.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.1.2023 mennessä.
Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Ilmoittautuneille lähetään infokirje opintojen aloitukseen liittyen ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin

Hinta

500 euroa (sisältää 25 opintopistettä)

Ilmoittautumiset

01.01.2023 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.