Koulutukset

Ajankohtaista yhteisomistusoikeudesta -verkkokoulutus

Aika

04.05.2022

klo 9.00-15.30 (7 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, verkkokoulutus.

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Zoom-verkkoalustaa käyttäen.

Verkkokoulutusta varten tarvitsette verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen/älylaitteen, kuulokemikrofonin ja kameran (ei pakollinen).

Zoom-linkin ja ohjeet lähetämme noin viikkoa ennen koulutuspäivää. Osallistuminen ei vaadi Zoom-sovelluksen lataamista.

Koulutus tallennetaan.

Kohderyhmä

Asianajajat, lupalakimiehet, tuomarit, pankkilakimiehet, oikeusaputoimistot

Sisältö

Kurssilla käydään käytännönläheisesti läpi määräosaisia yhteisomistussuhteita ja sitä, mikä on yhteisomistajan oikeusasema suhteessa muihin omistajiin ja kolmansiin. Kurssilla otetaan esiin erilaisten sopimusten merkitykset yhteisomistuksen kestäessä ja sen purkautuessa ja tarkastellaan yhteisomistuslain mukaisen uskotun miehen tehtäviä ja toimivaltaa. Tarkastelu ulotetaan erilaisiin parisuhteisiin ja parisuhdeoikeuden niihin säännöksiin, joilla on yhteisomistussuhteisiin ulottuvaa vaikutusta. Kurssilla selvennetään myös yhteisomistetun esineen epäsuhtaiseen käyttöön liittyviä kysymyksiä kuten käyttökorvausten määräytymisperusteita sekä käydään läpi ulkomaiseen omaisuuteen sovellettavia säännöksiä yhtäältä yhteisomistussuhteen purkamisen ja toisaalta aviovarallisuussuhteen purkamisen ja jäämistön jakamisen näkökulmista.

Oikeuskäytäntöä on kurssilla esillä runsaasti.

• Yhteisomistajan oikeusasema yhteisomistuslain mukaan
• Yhteisomistajan oikeusasema parisuhteessa (avoliitossa ja avioliitossa)
• Yhteisomistuksen purkaminen ja sopimukset
• Uskotun miehen ja selvitysmiehen toimivalta
• Aviovarallisuussuhteen purkaminen ja yhteisomistus
• Käyttökorvaukset yhteisomistajien epäsuhtaisen käytön seurauksena, parisuhteen näkökulma erityiskysymyksenä
• Ulkomailla sijaitseva omaisuus

Kouluttajat

Professori Tuulikki Mikkola

Tuulikki Mikkola toimii kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on työskennellyt pitkään yliopistolla, mutta hänellä on myös vuosien käytännön kokemus perhe- ja jäämistöoikeudellisten ja yhteisomistusta koskevien asioiden parissa työskentelystä. Mikkola on kokenut luennoitsija, joka on julkaissut muun muassa monografian yhteisomissuhteista.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, puh. 044 7290 020 toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 20.04.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

220 €

Ilmoittautumiset

20.04.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos
peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.