Koulutukset

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op (verkkokurssi, kevät 2021)

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
• ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
• kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
• ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
• hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään
• tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
• valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
• äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
• lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:
• Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.
• Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.
• Lisäksi luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

Aika

09.03. – 31.07.2021

ti 9.3.2021 17.00–20.00
to 11.3.2021 16.30–19.45
ti 23.3.2021 17.00–18.30
ma 29.3.2021 17.00–18.15
ti 6.4.2021 17.00–18.30
ke 7.4.2021 17.00–18.15
ti 13.4.2021 17.00–18.15
to 15.4.2021 17.00–18.30
ti 20.4.2021 17.00–18.30
ke 21.4.2021 17.00–18.15

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

24.02.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

0-5

Kuuluu kokonaisuuteen