Koulutukset

Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op, UEF, lähiopetus

Ilmoittaudu tästä
Aika
26.04. - 31.07.2019

Luennot:
pe-la
26.-27.4.2019
pe klo 17.00 - 20.15
la klo 9.15-16.15
Paikka
Lähiopetus: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Kohderyhmä
Liikunnanohjaajat ja – opettajat sekä muut liikunnan ammattihenkilöt, terveydenhuollon eri tehtävissä työskentelevät, terveyden edistämistyötä tekevät, urheiluvalmentajat ja kaikki liikunnasta kiinnostuneet.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
• kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
• ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset.
• laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.
Kouluttajat
Jani Lappalainen
Suoritustapa
luennot 10 t, ja itsenäisesti tehtävät kenttätestit:
-UKK-kävelytesti
-yhden jalan tasapainotesti
-flamingotesti
-selän sivutaivutustesti
-vatsalihastesti
-alaraajojen toistokyykistystesti
-selkälihasten pitotesti
-yläraajojen toistotesti eri ikäisille henkilöille (lapsi/nuori, työikäinen ja ikääntynyt).

Laaja oppimistehtävä, johon tulee sisältyä:
-mittaustulosten analysointi
-luotettavuuden, turvallisuuden ja merkityksen pohtiminen
-liikuntasuositusten kirjoittaminen
-Merkitys terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
• Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta. 2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin)
• Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirja-paino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin)
• Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012. (soveltuvin osin)
• Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (soveltuvin osin)
• Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
• Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 11.4.2018 mennessä.

• Opintojakso kuuluu liikuntalääketieteen perusopintoihin. Opintojakso toteutuu mikäli opintokokonaisuus toteutuu.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille tiedon opintojakson toteutumisesta viimeistään 2 vk ennen opintojakson alkua.
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 155 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 105 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Ilmoittautumiset
11.04.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme