Koulutukset

Tilastotieteen perusteet 5 op, VY, 2018-2019

Kuvaus
Osa Kauppatieteen kandin väyläopintoja.
Voi ilmoittautua vain tälle opintojaksolle.

Opintojakson tiedot tarkennetaan mahdollisimman pian.
Aika
28.01. - 14.04.2019

Verkko-opinnot viikoilla 5 – 14 / 2019.
Kohderyhmä
Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.
Tavoite
kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet, kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opintojakso kehittää suullista ilmaisua (harjoitustuntityöskentely), kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Deskriptiivistä tilastotiedettä, eksploratiivisia keinoja, todennäköisyyslaskentaa, estimointi ja testaaminen, lineaariset mallit.
Kouluttajat
Mikko Ranta
Suoritustapa
Suoritustavat: hyväksytty osallistuminen harjoituksiin ja tentti (2 välikoetta tai lopputentti)
Arviointi
1-5 tai hylätty
Kirjallisuus
1. Aczel, A.D.: Complete Business Statistics, 4th ed. tai uudempi painos, Irwin 1999, luvut 1-8, 10, 14.8-10, 16 tai

2. Milton-Arnold: Introduction to Probability and Statistics, 3rd ed., luvut 1-11 ja 15 tai

3.David S. Moore & George P. McGabe: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition W.H. Freemaan

4. Oheislukemistoa:
Grönroos: Johdatus tilastotieteeseen ja Vasama, Vartia: Johdatus tilastotieteeseen, osat I ja II
Tämä kurssi on Vaasan yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Vaasan yliopiston tutkinto-opetuksessa.
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 15.12.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Kiintiö max 20 opiskelijaa. Etusijalla Kauppatieteen kandidaatin väyläopintoihin osallistuvat opiskelijat.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
180 e, sisältää Vaasan avoimen yliopiston perimän palvelumaksun 50e.
Ilmoittautumiset
20.01.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme