Koulutukset

Johtamisen perusteet 7 op, (JOHT1010), VY, 2018-2019

Kuvaus
Oppiaine
Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö
Vaasan yliopisto – Kauppatieteellinen tiedekunta
Aika
13.09. - 31.12.2018

Opetus:
to 13.syys klo 17.00 -20 (Hellevi Lampimäki)
pe 14.syys klo 17.00 -20 (Hellevi Lampimäki)
la 15.syys klo 9.30 -14 (Hellevi Lampimäki)
pe 5.loka klo 17.00 -20 (Tuomas Huikkola)
la 6.loka klo 9.30 -14 (Tuomas Huikkola)

Tehtävien esityspäivät la 10.11.2018 kello 9.30-15 (varalla pe 09.11 kello 17-20.00) (tiimitehtävän pakollinen esitys ja opponointi)

Moodle-tentit lauantai 20.10.2018 kello 12-15 maanantai 19.11.2018 kello 17-20, lauantai 15.12.2018 kello 12-15
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Kurssin tavoitteena on, että sen avulla opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita. Kurssin jälkeen opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden toimintaa tiimissä sekä antaa vertaispalautetta.
Opintopisteet
7 op
Sisältö
Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit, henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.
Kouluttajat
Hellevi Lampimäki ja Tuomas Huikkola
Suoritustapa
Tiimitehtävä ja sen esitys, yksilötehtävä ja Moodle-tentti
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Ilmoittautuminen 2.9.2018 mennessä.

Osa Kauppatieteen kandin väyläopintoja.
Voi osallistua myös vain tälle opintojaksolle.
Hinta
190 e, sisältää Vaasan avoimen yliopiston perimän palvelumaksun 50e.
Ilmoittautumiset
12.09.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme