Koulutukset

Henkilöstöoikeus 6 op, VY, 2018-2019

Kuvaus
Osa Kauppatieteen kandin väyläopintoja.
Jakso kuuluu Talousoikeuden aineopintoihin.

Voi ilmoittautua myös vain tälle opintojaksolle.

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja virkasuhteen osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida työ- ja virkasuhteen ehtojen lainmukaisuutta. Opiskelija tuntee esimerkiksi työsuhteen päättämisen edellytykset ja virkavastuun keskeisen sisällön. Opiskelija osaa käyttää henkilöstöoikeuden oikeuslähteitä ja ratkaista henkilöstöoikeudellisia ongelmia sekä antaa henkilöstöoikeudellisia toimintasuosituksia.

Työelämävalmiudet: Asiakokomaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Itsenäinen argumentointi. Analyyttinen ajattelu. Kyky arvioida itsenäisesti henkilöstöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja esittää siihen nojautuvia perusteltuja toimintasuosituksia.
Aika
08.02. - 10.06.2019

Luennot:
pe-la 8.-9.2.2019
pe klo 16.30-19.45
la klo 9.15-15.00

Tentit:
Tentti ma 4.3.2019 klo 16.30-19.30
1. uusinta ti 23.4.2019 klo 16.30-19.30
2. uusinta ma 10.6.2019 klo 16.30-19.30
Esitiedot
Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, Talousoikeuden perusteet, Organisaatio-oikeus.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Työoikeuden säännösjärjestelmän pääpiirteet. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Työsuojelu, työaikalainsäädäntö, työtapaturmien korvaaminen, työeläkkeet, vuosiloma ym. työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset. Virkamiesoikeuden pääpiirteet.
Kouluttajat
Mika Kärkkäinen
Suoritustapa
Luennot 10 tuntia ja tentti
Kirjallisuus
1. Kairinen, Martti (2009). Työoikeus perusteineen. Masku: Työelämän Tietopalvelu Oy.

2. Koskinen, Seppo & Heikki Kulla (2016). Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo) talousoikeuden oppiaineen verkkosivuilta.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Tämä kurssi on Vaasan yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Vaasan yliopiston tutkinto-opetuksessa.
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 24.1.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
185 e, sisältää Vaasan avoimen yliopiston perimän palvelumaksun 50e.
Ilmoittautumiset
07.02.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme