Koulutukset

Markkinaoikeus 7 op, VY, 2018-2019

Kuvaus
Osa Kauppatieteen kandin väyläopintoja.
Jakso kuuluu Talousoikeuden aineopintoihin.

Voi ilmoittautua myös vain tälle opintojaksolle.

Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee markkinoinnin ja kilpailun oikeudelliset rajat ja kykenee hyödyntämään tätä käytännön yritystoimintaan kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija tunnistaa talousoikeudelliset riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kykenee sen perusteella esittämään liiketoimintaa edistäviä toimintasuosituksia. Opiskelija ymmärtää IPR-suojan merkityksen niin valtakunnallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja tietää, miten yritysten tulee suojata teollisoikeutensa.

Työelämävalmiudet: Asiakokomaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Tiedon hankkiminen ja hyödyntäminen. Itsenäinen argumentointi. Analyyttinen ajattelu. Kyky arvioida itsenäisesti henkilöstöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja esittää siihen nojautuvia perusteltuja toimintasuosituksia.
Aika
07.09.2018 - 31.07.2019

Luennot:
pe-la 7.-8.9.2018
pe klo 16.30-19.45
la klo 9.15-15.00

Tentit:
Tentti ma 24.9. klo 16.30-19.30
Tentti ma 29.10. klo 16.30-19.30
1. uusinta ma 10.12.2018 klo 16.30-19.30
2. uusinta ma 11.2.2019 klo 16.30-19.30
Esitiedot
Suositellaan suoritettavaksi Talousoikeuden perusteet -opintojakson jälkeen.
Opintopisteet
7 op
Sisältö
1. Markkinoinnin sääntely. 2. Kilpailunrajoitukset. 3. Julkiset hankinnat. 4. Immateriaalioikeus.
Kouluttajat
Mika Kärkkäinen
Suoritustapa
Luennot 10 tuntia ja tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa. Keskeiseen lainsäädäntöön on perehdyttävä kirjoja luettaessa.
Kirjallisuus
1. Villa Seppo ym.: Yritysoikeus. Talentum 2014 luennoitsijan ilmoittamin osin.

Saatavilla Tritonian Finnasta >> Hae hakusanalla: Yritysoikeus >> valitse kirjasta versio, jossa lukee: Verkkoaineisto (päivittyvä) >> Klikkaa alhaalta: Verkossa saatavilla: > Vaasan yliopisto.

2. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on hallittava myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa Moodlessa: ”Talousoikeuden opintomateriaalit” -kohdassa.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Tämä kurssi on Vaasan yliopiston avoimen yliopiston järjestämä. Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Vaasan yliopiston tutkinto-opetuksessa.
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 23.8.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
190 e, sisältää Vaasan avoimen yliopiston perimän palvelumaksun 50e.
Ilmoittautumiset
06.09.2018 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme