Koulutukset

Sosiaalipediatria 3 op, TY, kevät 2019

Ilmoittaudu tästä
Aika
01.02. - 31.07.2019

Kevätlukukaudella 2019 helmi-maaliskuussa. Luennot välitetään verkon kautta opistolle.

Luennot 12 t:
• Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu
• Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä
• Lasten pahoinpitely
• Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö
• Päihteiden käyttö odotusaikana
• Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityöntekijän näkökulmasta

Itsenäinen työskentely 69 t
Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.
Kohderyhmä
Opinnot sopivat henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville, jotka työssään kohtaavat psyykkisistä traumoista kärsiviä ihmisiä, sekä alan opiskelijoille. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.
Tavoite
Tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa.
Taito tunnistaa lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi. Taito ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivalta sekä vanhempien ja nuoren päihteiden käyttö. Taito tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.
Opintopisteet
3 op
Sisältö
• Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
• Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
• Trauman asteen arviointimenetelmät
• Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
• Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
• Traumahoito ja päihdekuntoutus
Kouluttajat
Vastuuhenkilö, dosentti Pirjo Anttila
Tuutorin tiedot ilmoitetaan myöhemmin
Suoritustapa
Luennot 12 tuntia
Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus) ja kirjallinen tehtävä.
Arviointi
Hyväksytty/ Hylätty

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Kirjallisuus
Söderholm, A., & Kivitie-Kallio, S. (toim.) 2012. Lapsen kaltoinkohtelu. 2., uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 13.1.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 125 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 95 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 30 euroa.
Ilmoittautumiset
13.01.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Turun avoimen yliopiston peruutusehdot:
• Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
• Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena on opintojen peruuntuminen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun avoimen yliopiston toiminnasta johtuvan syyn vuoksi tai ellei opiskelija pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, joka osoitetaan oppiaineen opintosihteerille. Anomukseen on liitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme