Koulutukset

Sosiaalipediatria 3 op, TY, kevät 2019

Kuvaus
Luennot 12 t:
• Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu
• Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä
• Lasten pahoinpitely
• Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö
• Päihteiden käyttö odotusaikana
• Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityöntekijän näkökulmasta

Itsenäinen työskentely 69 t
Aika
28.02. - 31.09.2019

to 28.2.2019 klo 16.15.-17.45, Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu LT, dos. Pirjo Anttila, luentosali Osmo Järvi-sali, Medisiina (live- ja luentotallenne)

ti 5.3. klo 16.15-17.45, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä, lastenpsykiatri, juristi Anna-Mari Salmivalli, luentosali XXI, Agora (live- ja luentotallenne)

ke 13.3. klo 17.15 - 18.45, Lasten pahoinpitely, LT, dos. Timo Hurme, luentosali Osmo Järvi-sali, Medisiina (live- ja luentotallenne)

ke 20.3. klo 16.15 - 17.45, Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, gynekologi Rauni Klami, Osmo Järvi-sali, Medisiina

ti 26.3. klo 16.15 - 17.45, Päihteiden käyttö odotusaikana, LT, gynekologi Susanna Timonen, luentosali XXI, Agora (live- ja luentotallenne)

ti 2.4. klo 16.15 - 17.45, Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityön näkökulmasta, YTM Jenni Oraby, luentosali XXI, Agora (live- ja luentotallenne)

Kirjallisen tehtävän palautus 8.4.2019 mennessä Moodlessa olevaan palautusosioon.

I tentti 10.4.19 klo 18 - 21 (kesäyliopistolla)
II tentti 12.6.19 klo 18 - 21 (kesäyliopistolla)
III tentti syyskuu 2019 (kesäyliopistolla)

Tentit järjestetään osoitteessa Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.
Paikka
Tentti: Niemen kampus, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.
Luennot seurataan oppimisympäristö Moodlesta.
Kohderyhmä
Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämiseksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaalialalla, terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville.

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.
Tavoite
Tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa.
Taito tunnistaa lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi. Taito ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivalta sekä vanhempien ja nuoren päihteiden käyttö. Taito tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus.
Opintopisteet
3 op
Sisältö
- Lasten kaltoinkohtelu ja sosiaalipediatria
- Lapsen laiminlyönti
- Medical child abuse
- Päihteiden käyttö raskauden aikana
- Nuorten päihteiden käyttö
- Lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely
- Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
- Lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä
Kouluttajat
Vastuuhenkilö, dosentti Pirjo Anttila
Tuutorin tiedot ilmoitetaan myöhemmin
Suoritustapa
Toteutustavat
Luento (12 t) ja itsenäinen työskentely.

Opintosuoritukset
Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus) ja kirjallinen tehtävä.
Arviointi
Hyväksytty/ Hylätty
Kirjallisuus
Söderholm, A., & Kivitie-Kallio, S. (toim.) 2012. Lapsen kaltoinkohtelu. 2., uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 24.2.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 60 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 30 euroa.
Ilmoittautumiset
28.02.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Turun avoimen yliopiston peruutusehdot:
• Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
• Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena on opintojen peruuntuminen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun avoimen yliopiston toiminnasta johtuvan syyn vuoksi tai ellei opiskelija pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, joka osoitetaan oppiaineen opintosihteerille. Anomukseen on liitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

8 + 9 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: