Koulutukset

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, TY, 2018-2019

Kuvaus
ONOM1005, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojaksolle otetaan max 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Aika
04.02. - 12.06.2019

AC-luennot, jotka välitetään internetin kautta.

Luennot kuunneltavissa itsenäisesti seuraavina ajankohtina:

- ma 4.2.2019 klo 17.00-20.30 (4 t) VAIN TALLENNE MOODLESSA
- ti 5.2.2019 klo 17.00-19.30 (3 t )
- to 7.2. 2019 klo 17.00-19.30 (3 t)
- ma 11.2. 2019 klo 17.00-20.30 (4 t)
- ti 12.2. 2019 klo 17.00-19.30 (3 t)
- to 14.2. 2019 klo 17.00-19.30 (3 t )

Luentojen seuraamistilaisuus järjestetään kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti. Luokka C-109.

Kirjallinen tentti:
1. 13.3.2019 klo 18-21
2. 17.4.2019 klo 18-21
3. 12.6.2019 klo 18-21
Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti
Oppimisympäristö Moodle.
Esitiedot
Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto) tai vastaavat tiedot. Voit hakea hyväksilukua vastaavan opintojakson perusteella. Lue tarkempi ohjeistus Turun yliopiston nettisivuilta
Tavoite
Opintojakson jälkeen opiskelija
- hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta.
- tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet.
- kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat.
- osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
- hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.
Opintopisteet
7 op
Sisältö
Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu.

Kurssin osa-alueita ovat:
- Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
- Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
- Perintö- ja testamenttioikeus
- Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus
Kouluttajat
Professori, OTT Tuulikki Mikkola
Suoritustapa
AC-luennot 20 tuntia ja kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus).

Vapaaehtoiset tehtävät, josta voi saada lisäpisteitä tenttiin 0-2 pistettä.

Vapaaehtoiset tehtävät annetaan luennoilla, joilla myös annetaan tehtäviin vastaamista koskevat ohjeet. Tehtäviä ei saa sähköpostitse opettajalta tai kesäyliopistosta.
Lisäpisteiden (0-2 p.) saaminen edellyttää tehtävien kirjallista palauttamista opettajalle luennoilla kerrottuun määräpäivään mennessä.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla jaetaan materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla annetaan myös tehtävät, joista saa lisäpisteitä tenttiin.
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Luentomateriaali
Säädökset

Kirjallisuus:

Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut). Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava materiaali.

Aarnio, A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintö- ja testamenttioikeus). (e-kirja)

Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2017 s. 1-23,123-170. (e-kirja)

Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus)

Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147 (e-materiaali).

Saarenpää, Ahti: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus (saatavilla verkko-osoitteessa: http://lipas.uwasa.fi/materiaalit/talousoikeus/it/valinta055.pdf), s. 327-371 (edunvalvontaoikeus ja nimioikeus).

HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84.

HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68.
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja
Opintojaksolle otetaan enintään 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 30.1.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 180 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 120 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.
Ilmoittautumiset
14.02.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Turun avoimen yliopiston peruutusehdot:
• Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
• Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena on opintojen peruuntuminen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun avoimen yliopiston toiminnasta johtuvan syyn vuoksi tai ellei opiskelija pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, joka osoitetaan oppiaineen opintosihteerille. Anomukseen on liitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme