Koulutukset

Oikeushistoria 6 op, TY, 2018-2019

Kuvaus
ONOM1015, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historia.
Aika
01.01. - 31.07.2019

Kevätlukukausi 2019, aika tarkentuu
Esitiedot
Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto) tai vastaavat tiedot. Voit hakea hyväksilukua vastaavan opintojakson perusteella. Lue tarkempi ohjeistus Turun yliopiston nettisivuilta
Tavoite
• Opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan muodostunut kokonaiskuva eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän on tutustunut oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen.

• Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet:
- Opiskelija hallitsee eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat varhaisen uuden ajan alusta nykypäivään
- ulkomaisen oikeuden vaikutuksen kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen
- oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen.
- Opiskelija ymmärtää myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota.

• Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet:

- Debattikurssin jälkeen opiskelija on kehittänyt ryhmätyö- ja tiedonhakutaitojaan sekä suullista että kirjallista argumentaatiota.
- Lisäksi opiskelija on saanut myös suullista esiintymiskokemusta yleisön edessä.
Opintopisteet
6 op
Suoritustapa
Osallistuminen opetukseen (debatointi) JA kirjallinen tentti osasta kirjallisuutta TAI Kirjallinen tentti.

Debattikurssi koostuu lähiopetuskerroista (12 t) ja osin yksin, osin ryhmässä tapahtuvasta itseopiskelusta. Kurssipaikan vastaanottaminen edellyttää poikkeuksetta läsnäoloa ensimmäisellä kurssikerralla. Mahdollisesta poissaolosta muulla lähiopetuskerralla voi neuvotella opettajan kanssa, ja tämä edellyttää korvaavan tehtävän tekemistä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää myös sitoutumista ja osallistumista ryhmän toimintaan. "Vapaamatkustajat" reputtavat kurssin.

Luento- ja tenttiajat ilmoitetaan myöhemmin, kuten myös Oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät tentit.
Arviointi
0-5

Debatoinnissa on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan on mahdollista olla hyväksyttävästä syystä poissa yhdeltä opetuskerralta (mutta ei ensimmäiseltä kerralta tai omasta debatista), mutta tämä edellyttää korvaavan tehtävän tekemistä.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää ryhmätyönä valmisteltavan kirjallisen työn tekemistä, omaan debattiin osallistumista ja muiden debattien hyväksyttyä seuraamista.

Oppimisen arviointi: Kurssin arviointi koostuu seuraavista osioista: kirjallinen ryhmätyö, vertaisarviointi ja debattiraportit.

Kurssin pohjalta voi lisäksi myös tehdä kurssimateriaalin perusteella valinnaisen lisätehtävän, lyhyen synteesiesseen kehityslinjasta, jolla saa enintään 5 hyvityspistettä tenttiin.

Arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisen ryhmätyön perusteella, mikä tarkoittaa, että ryhmän jäsenet saavat samat pisteet. Kuitenkin ryhmien toimintaa kontrolloidaan vertaisarvioinnilla, jonka kukin ryhmän jäsen tekee.

Mahdolliset vapaamatkustajat, jotka eivät ole osallistuneet ryhmätyön tekemiseen, reputtavat kurssin.

Loput opiskelijan saamat pisteet tulevat debattiraporteista eli opiskelijan on jätettävä kustakin debatista debattiraportti eli sen pro et contra -argumenttien tiivistelmä. Ryhmätyöstä (johon vertaisarviointi vaikuttaa) muodostaa arvosanasta 70 prosenttia.

Debattikurssin pistemäärä vastaa suoraan kahdesta tenttikysymyksestä saatavaa pistemäärää. Mahdolliset hyvityspisteet valinnaisesta lisätehtävästä tulevat debattikurssista saatavan pistemäärän päälle.
Kirjallisuus
1.O. F. Robinson ? T. D. Fergus ? W. M. Gordon, European Legal History (3 ed.) (2000 tai uudempi), 1-319 (poislukien Skotlannin oikeushistoriaa koskevat sivut 155-168 ja 228-248)

2. Peter Stein: Roman Law in European History (1999 tai uudempi), s. 1-130

3. Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan (2004) 115-162 (Suomi) JA Pia Letto-Vanamo (toim.), Suomen oikeushistorian pääpiirteet (1991): sivut 7-97, 129-167, 188-223; TAI Göran Inger: Svensk rättshistoria (oikeuskehitys vuoteen 1809 asti) (1997)
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset xx.xx.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 180 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Turun avoimen yliopiston peruutusehdot:
• Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
• Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena on opintojen peruuntuminen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun avoimen yliopiston toiminnasta johtuvan syyn vuoksi tai ellei opiskelija pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, joka osoitetaan oppiaineen opintosihteerille. Anomukseen on liitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme