Koulutukset

Valtiosääntöoikeus 7 op, TY, 2018-2019

Kuvaus
ONOM1006, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta
Aika
08.03. - 04.06.2019

Luennot:
pe 8.3, la 9.3., pe 15.3, ja la 16.3.2019
pe klo 16.30 – 19.45 ja la klo 9-14.45

Tentti
1. Ti 26.3.2019
2. Ti 23.4.2019
3. Ti 4.6.2018
klo 18-21

Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti
Esitiedot
Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto) tai vastaavat tiedot. Voit hakea hyväksilukua vastaavan opintojakson perusteella. Lue tarkempi ohjeistus Turun yliopiston nettisivuilta
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.
Opintopisteet
7 op
Sisältö
• Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
• Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
• Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
• Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
• Lainsäädäntövalta
• Hallitusvalta
• Tuomiovallan käytön perusteet
• Laillisuusvalvonta
• Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
• EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu
Kouluttajat
OTK Juhani Kortteinen
Suoritustapa
Luennot 20 tuntia
1. kirjallinen tentti TAI
2. Kirjallinen tentti JA harjoitustyö (aineistotehtävä)
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset)

Kirjallisuus:

Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden:

Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-372.

Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17).

Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat artikkelit:

Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952.

Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455.

Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943.

Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049

Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 2005, s. 1050-1064.
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja
Ilmoittaudu tenttiin ennakkoon Tenttikalenterin kautta
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 21.2.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 200 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 180 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
07.03.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Turun avoimen yliopiston peruutusehdot:
• Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
• Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena on opintojen peruuntuminen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun avoimen yliopiston toiminnasta johtuvan syyn vuoksi tai ellei opiskelija pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, joka osoitetaan oppiaineen opintosihteerille. Anomukseen on liitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme