Koulutukset

Työoikeus 7 op, TY, syksy 2018

Aika
14.11.2018 - 10.04.2019

AC-luennot seurataan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kesäyliopistolla. AC-luentoja ei ole mahdollista katsoa itsenäisesti kotoa käsin, eikä niistä tehdä tallennetta Moodleen.

15.11 ja 20.11. luennoista tulee luentotallenteet Moodleen viimeistään 16.11.

Seppo Koskisen luennot:
Ke 14.11.2018 (ac-luennot opistolla)
Ke 21.11.2018 (ac-luennot opistolla)
Klo 17-20.30

Peruttu luennot opistolla:
To 15.11.2018 (vain tallenne Moodlessa)
Ti 20.11.2018 (vain tallenne Moodlessa)

Vesa Ullakonojan luennot:
Ti 27.11.2018 (ac-luennot opistolla)
Ke 28.11.2018 (ac-luennot opistolla)

Klo 17-20.30

Tentti Turun avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä:

ke 12.12.2018
ke 13.2.2018
ke 10.4.2018

klo 18-21

Tentti järjestetään normaalina paperitenttinä opistolla, osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti. Ilmoittaudu tenttiin ennakkoon tenttikalenterin kautta.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä.
Paikka
AC-luennot
Niemen kampus, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.
Esitiedot
Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto) tai vastaavat tiedot. Voit hakea hyväksilukua vastaavan opintojakson perusteella. Lue tarkempi ohjeistus Turun yliopiston nettisivuilta
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.
Opintopisteet
7 op
Sisältö
• Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
• Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
• Työoikeuden normien soveltamisala
• Työoikeuden normijärjestelmä
• Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
• Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat
Kouluttajat
OTT Seppo Koskinen
OTM, erikoisasiantuntija Vesa Ullakonoja
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Luennot, säädökset ja kirjallisuus

Kirjallisuus:

Koskinen, Seppo - Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 2016.

Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (e-kirja).
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 30.10.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Ilmoittautuminen tentteihin viimeistään 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta
Hinta
Hinta 170 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 110 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Turun avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Ilmoittautumiset
12.11.2018 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Turun avoimen yliopiston peruutusehdot:
• Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
• Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena on opintojen peruuntuminen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun avoimen yliopiston toiminnasta johtuvan syyn vuoksi tai ellei opiskelija pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, joka osoitetaan oppiaineen opintosihteerille. Anomukseen on liitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme