Koulutukset

Johdatus oikeustieteeseen 2 op, TY, syksy 2018

Kuvaus
Johdatus oikeustieteeseen opintojakso tulee olla suoritettuna ennen kuin voi osallistua muille Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintojaksoille.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin sekä taidot oman oppimisen ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.
Aika
08.09. - 26.11.2018

Lähiopetus la 8.9. klo 10-17.15.
Luentopaikka Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.

AC-luennot tiistaisin 11.9, 18.9. ja 25.9. klo 16.30-20.
AC-luentoja on mahdollista seurata itsenäisesti kotoa käsin. Vaihtoehtoisesti voi tulla kuuntelemaan luentoja opistolle yhdessä muun opiskelijaryhmän kanssa. Opistolla on paikalla tekninen tuki.

Luennot välitetään Adobe connect ohjelman välityksellä. Erillinen ohjeistus on saatavilla kurssin alussa.

Moodle-tentit:
Tentti ma 1.10.
1. uusinta ma 29.10.
2. uusinta ma 26.11.2018
Paikka
Lähiopetus: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tavoite
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

Kun opintojakso on suoritettu
-opiskelijalla on yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä
-Opiskelija kykenee selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat
-Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tulkintalauseiden esittämiseen
-Opiskelija pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteitä ja normeja ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja
-Opiskelijalla on alustavat edellytykset oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle, ja hän tunnistaa oikeudelliset käytännöt oikeusjärjestyksen osana.
Opintopisteet
2 op
Sisältö
- peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
- oikeudelliset peruskäsitteet
- oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa
- oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet
- yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit

Johdatus oikeuteen, oikeudelliseen ratkaisutoimintaan ja oikeudellisiin käytäntöihin
-oikeus, talous ja yhteiskunta
- oikeuden kansainvälisyys ja eurooppalaisuus
- oikeudellinen ratkaisutoiminta
- oikeuslähteet oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa
- oikeus ja kieli
- oikeudellisen tiedonhaun perusteet

Yksityisoikeuden perusteet
- yksityisoikeuden yleiset opit
- velvoiteoikeuden perusteet
- sopimustoiminta ja sen oikeudelliset lähtökohdat
- esimerkkejä oikeudellisista ilmiöistä: katsaus keskeisiin sopimustyyppeihin
- vahinkojen korvaaminen

Johdatus julkisoikeuteen
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet
Kouluttajat
OTM Inga Koskinen
Suoritustapa
Luennot 20 tuntia ja Moodle-tentti. Arviointi hyväksytty / hylätty.
Kirjallisuus
Oppimateriaali on Moodle-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset:
- Karhu, Juha: Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi. Edilex 3.1.2007. [www.edilex.fi]
- Myrsky, Matti: Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppeja? Oikeus 2010/1, s. 50 [www.edilex.fi]
- Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152. Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2014.
- Paula Klami-Wetterstein: Yksityisoikeuden perusteet, 13 s.
- Mia Oksala: Rikosoikeuden perusteet 11 s.
- Ilona Nieminen: Valtiosääntöoikeuden perusteet 9 s.
- Anni Tuomela: Hallinto-oikeuden perusteet 13 s.
- Kristina Andström: Prosessioikeuden perusteet 10 s.
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 23.8.2018 mennessä.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu n. 2 vk ennen koulutuksen alkua. Toteutumisesta ilmoitetaan osallistujalle sähköpostitse.
Muu informaatio
Mikäli olet suorittanut vastaavaan opintojakson jonkun muun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, on sinun mahdollista hakea korvaavuutta Turun yliopistosta aiemmin suorittamasi opintojakson perusteella. Lue tarkempi ohjeistus Turun yliopiston nettisivuilta
Hinta
Hinta 180 euroa.

Opintojakson hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
08.09.2018 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme