Koulutukset

Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op, UEF, 2018-2019

Kuvaus
Voit aloittaa opinnot myös kevätlukukaudella 2019. Opinto-oikeutta myönnetään 4 lukukautta, alkaen kevätlukukaudesta 2019.

Opinnot suoritetaan itsenäisesti omassa tahdissa oppimisympäristö Moodlessa.
Syksyn 2019 ja kevään 2020 suorituspäivät ilmoitetaan kesällä 2019.

Halutessaan myös kevätlukukaudella 2019 opintonsa aloittavat voivat osallistua tuutorointiin.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi, digiajan työelämä ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. valmentavaan johtajuuteen sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä.

Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alueista MUUTTUVA TYÖELÄMÄ ja INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Opintojen loppuvaiheessa jokainen tekee teema-alueeseen TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.
Aika
10.09.2018 - 31.07.2019
Paikka
Tuutorointi ja mahdollinen lähiopetus: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.

Verkko-oppimisympäristö Moodle.
Kohderyhmä
Opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä. Ne sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Edeltävät opinnot: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuus
Esitiedot
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuus
Opintopisteet
35 op
Sisältö
MUUTTUVA TYÖELÄMÄ
AY7025201 Digiajan työtaidot ja välineet 4 op
AY7025202 Ikävoimaa työhön 3 op
AY7025203 Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
AY7025204 Muutosviestintä 3 op
AY7025205 Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
AY7025206 Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op
AY7025207 Valmentava johtajuus 4 op

INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia
AY7025208 Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
AY5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
AY7025210 Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op
AY7025211 Osaamisen kehittäminen 3 op
AY7025212 Positiivinen työpsykologia 3 op
AY7025213 Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
AY7025214 Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
AY7025215 Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön 3 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS
AY7025216 Projektityö 8 op
Suoritustapa
Monimuoto-opinnot:
• Verkko-opinnot
• Tuutorointi
Arviointi
Arviointi asteikolla 0–5.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 26.8.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 395 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 75 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 320 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Ilmoittautumiset
31.01.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme