Koulutukset

Kauppatiede perusopinnot, 30 op, UEF, 2018-2019

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus

Opiskeluaika: 11.9.2018 - 31.7.2019 

Kauppatieteen perusopinnot toteutetaan niin, että opiskelija voi opiskella itsenäisesti, ilman läsnäoloa luennoilla tai harjoituksissa. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Kauppatieteiden opintoja voi opiskella avoimessa yliopistossa jokainen, opiskelijan peruskoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opiskelijan tulee hallita tietokoneen peruskäyttö (sähköposti, tekstinkäsittely, internet) ja päästä moodleympäristöön säännöllisesti.

Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin, ilmoittaudu yksittäisille alajaksoille suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon alla olevien linkkien kautta.

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op lv. 2018-2019 sisältää seuraavat opintojaksot: 

Johtamisen perusteet 6 op 
Markkinoinnin perusteet 6 op 
Laskentatoimen perusteet 6 op 
Rahoituksen perusteet 6 op 
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op
Kohderyhmä
Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.
Tavoite
Kauppatieteen perusopintojen (30 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (60 op).
Opintopisteet
30 op
Suoritustapa
Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Arviointi
Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta).
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Opintokokonaisuudelle voi ilmoittautua ympäri lukuvuoden sivun lopussa olevan "ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen" -linkin kautta.

Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneelle kutsukirjeen viimeistään 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisen vastaanotosta. Kutsu lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Jos haluat ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille teethän ilmoittautumisen suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Opintokokonaisuuden hinta 260 euroa.
(Sisältää kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat alajaksot)

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.
Ilmoittautumiset
Jatkuva haku
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova.
Perumisesta pidätetään toimistokuluja 40 euroa, mikäli opiskelijalle on ehtinyt lähtemään infokirje sekä lasku. Kesäyliopisto lähettää opiskelijalle kutsun ja laskun n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisen vastaanotosta.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme