Koulutukset

Gerontologian perusopinnot 25 op, UEF, 2018-2019

Kuvaus
Voit aloittaa opinnot myös kevätlukukaudella 2019. Opinto-oikeutta myönnetään 3 lukukautta, alkaen kevätlukukaudesta 2019.

Opinnot suoritetaan itsenäisesti omassa tahdissa oppimisympäristö Moodlessa.
Syksyn 2019 ja kevään 2020 suorituspäivät ilmoitetaan kesällä 2019.

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista.

Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä arvioida ja etsiä vanhuutta ja ikääntymistä koskevaa tietoa ja synnyttää siten uudenlaista asiantuntijuutta gerontologian alalta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja virikkeellinen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Oppiaineesta vastaa monitieteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat geriatrian professori Eija
Lönnroos, sosiaalityön lehtori Riitta-Liisa Kinni, dosentti Sinikka Vakimo ja
avoimen yliopiston suunnittelija Ulla Kekäläinen.
Aika
03.09.2018 - 31.07.2019

Katso aikataulu kunkin jakson kohdalta.
Kohderyhmä
Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä.
Tavoite
Opinnot suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa vanhuuden ja vanhenemisen monimuotoisena ilmiönä
- tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
- tietää vanhenemiseen kuuluvia yleisimpiä fysiologisia ja psykologisia muutoksia
- ymmärtää vanhenevan väestön hyvinvointiin ja toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa yleisimpiä sairauksia ja hyvän lääkehoidon perusperiaatteita
- hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmäverkoston hoito- ja palveluketjuineen sekä sen toimintaa sääteleviä lakeja
- on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja ikääntymiseen liittyvää tietoa
- havahtuu pohtimaan ikääntymiseen, vanhustyöhön ja vanhuudentutkimukseen
liittyviä eettisiä kysymyksiä
Opintopisteet
25 op
Suoritustapa
Monimuoto-opetus, joka sisältää verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia tenttejä.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 19.8.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 350 euroa. (Sisältää verkko-opetuksen ja tenttien järjestämisen Lahdessa)

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 130 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Ilmoittautumiset
15.01.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme