Koulutukset

Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja (RAPEVA) 15 op

Kuvaus
Perhevalmentaja toimii valmentajana perheiden parissa, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja/tai perheenjäsenillä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivoin-tiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen.
Aika
08.11.2018 - 19.03.2019

Koulutuksen aloitus on siirtynyt syksyyn 2018

klo 9.00-16.00
15 op, 8 lähiopiskelupäivää, 64 oppituntia

1. lähijakso 8.-9.11.2018
2. lähijakso 4.-5.12.2018
3. lähijakso 5.-6.2.2019
4. lähijakso 18.-19.3.2019

Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
Koulutus on kohdennettu erityisesti henkilöille, joilla on jo kokemusta/koulutusta ratkaisukeskeisestä työotteesta. Koulutus soveltuu hyvin jatkokoulutukseksi esim. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Koulutus on tarkoitettu vähintään 2. asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinnon suorittaneille. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä sekä kokemusta ratkaisukeskeisestä työotteesta.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Kantava kysymys on: miten mahdollistamme, että perhe saa taitonsa ja vahvuutensa käyttöönsä? Tavoitteena on työstää ja ohjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja oman valmentajaminän kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä sekä vahvistamista.
Sisältö
Lähijaksojen sisältö

Jokaisella lähijaksolla asiantuntija-alustus, työnohjaus/-harjoitus ja toiminnallisia harjoituksia.

1. lähijakso
• Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan toimintatavan syventäminen
• Perhe…mikä perhe on?

2. lähijakso
• Positiivisen psykologian syventäminen
• Narratiivisuus; perheen tarina

3. lähijakso
• Tunnetaidot; tunnekieli, sanaton viestintä
• Sosiaaliset taidot; itsetuntemus, identiteetin vahvistaminen

4. lähijakso
• Verkostot; yhteistyö viranomaisten kanssa, laki, palvelut
• Kokoavaa toiminnallista harjoittelua

Itsenäinen opiskelu
• Valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista)
• Kirjalliset välitehtävät
• Vertaisryhmätyöskentely
• Valmennusasiakkaan prosessikuvaus

Avainsanat
• Perhevalmennus
• Ratkaisukeskeisyys
• Voimavarat
• Arvostava vuorovaikutus
• Vahvuudet
Kouluttajat
Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Pääkouluttajana toimii ratkaisukeskeinen työnohjaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä.
Koulutuksessa vierailevat lisäksi KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki sekä yhteisöpedagogi, taideterapeutti, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja perhevalmentaja Teija Paajanen.
Lisätietoja
Eija Pollari, puh. 050 541 8084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 24.10.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
1550 €, hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin. Laskutus kahdessa erässä.
Ilmoittautumiset
07.11.2018 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50% maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme