Koulutukset

Nuorisoterapeutti/-valmentaja, 20 op

Ilmoittaudu tästä
Aika
13.10.2021 - 31.12.2022

Opinnot kestävät noin vuoden. Tarkka päättymispäivä ilmoitetaan myöhemmin. Opintojen laajuus on 20 op ja koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää.

Opintojen aloitus 13.-14.10.21 klo 9-16.
Muut lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Koulutuksen seuraaminen etänä on mahdollista, mikäli opiskelijalla on hengitystieoireita tai työnantaja kieltää lähiopetukseen osallistumisen. Koronatilanteen vaatiessa koulutus voidaan siirtää kesken koulutuksen verkkoon.
Kohderyhmä
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta nuorten kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen,ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.
Tavoite
Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden pulmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen keinoin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa nuorten kanssa toteutettavassa työssä myönteisen tuloksellisesti. Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä ja turvallisissa asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettu tehokkaiksi.
Opintopisteet
20 op
Sisältö
Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:
Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet, ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
Nuorten masennus, ryhmämuotoiset menetelmät nuorten tukemisessa
Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia, ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat
Nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
Nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Nuorten päihdeongelmat
Itsetunto-ongelmat
Nuorten stressi, kriisit ja traumat
Itsetuhoisuus
Mindfulness/tietoisuustaidotpsykoterapiassa
Kouluttajat
Koulutusjohtaja Sirkku Ruutu PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija sirkku.ruutu@siria.fi

Pääkouluttaja ja muut asiantuntijakouluttajat ilmoitetaan myöhemmin
Suoritustapa
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 päivää lähiopetusta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö
Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 50h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun omanoppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.
Lisätietoja
Koulutuksen järjestely:
Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977
tai toimisto@phkesa.fi

Sisältöasiat:
Koulutusjohtaja Sirkku Ruutu sirkku.ruutu@siria.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Koulutukseen voi ilmoittautua 14.9.21 asti.
Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Koulutukseen otetaan maksimissaan 20 osallistujaa.

Opiskelijavalinta tapahtuu pääosin kirjallisten hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoista vastaa Sirian kouluttajatiimi.

Hakijan on
1) täytettävä sähköinen ilmoittautumislomake (klikkaa sivun alussa tai lopussa olevaa ilmoittautu tästä -painiketta)
2) sekä vastata alla oleviin kysymyksiin ja lähettää vastaukset kirjallisesti osoitteeseen toimisto@phkesa.fi viimeiseen ilmoittautumispäivään (14.9.2021) mennessä.

1) Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Ilmoita taustakoulutuksesi ja työkokemuksesi sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva tutkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?

2) Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa. Pystytkö suorittamaan nuorten valmentamiseen liittyvän asiakasharjoittelun (50h) omassa työpaikassasi? Kyllä/Ei

a. Jos pystyt, millaisista nuorista asiakaskuntasi koostuu?

b. Jos et pysty, sinun tulee itse hankkia asiakkaasi esim. vapaaehtoistyön kautta. Mitä ideoita sinulla on, miten aiot hankkia asiakkaasi?

3) Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.

4) Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?

5) Koulutuksessa harjoitellaan nuorten valmentamiseen soveltuvia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja eläytyä nuorten maailmaan. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?

6) Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?

8) Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan nuorten valmentajaksi?

9) Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.

10) Asteikolla 0-10, paljonko koet, että sinulla on tällä hetkellä psyykkistä energiaa
Hinta
2590 euroa.
Laskutetaan 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä ilmoitathan erien määrän ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kentässä.
Ilmoittautumiset
14.09.2021 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

10 + 11 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: