Koulutukset

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus 10 op

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Toimivalla ja tehokkaalla vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys sekä yksityis- että työelämässä. Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja siihen panostetaan yllättävän vähän. Vuorovaikutustaitoja voi kuitenkin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC -menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista. Sitä käytetään erityisesti kriittisissä tilanteissa, joissa ihmisten välistä kommunikaatiota on poikkeuksellisen vaikeaa saada toimimaan.
Aika
12.01. - 07.10.2021

Lähiopetuspäivät:

12.-14.1.2021
2.-4.3.2021
6.-8.4.2021
18.-20.5.2021
Kesätauko
17.-19.8.2021
5.-7.10.2021

klo 8.00-18.00 välillä, kellonajat sovitaan tarkemmin koulutuksen alussa.
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena huomioiden sen hetkiset ohjeet Koronavirukseen liittyen.
Koulutuksen luonteen vuoksi koulutusta ei voi seurata etänä. Koronatilanteen vaatiessa koulutuspäivät siirretään, mikäli lähiopetusta ei voida toteuttaa turvallisesti.
Kohderyhmä
Opettajat, ohjaajat, esimiehet, luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut, sovittelijat, HR-työntekijät. Kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.
Tavoite
Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun.
Sisältö
Osa 1, lähiopetuspäivät 12.-14.1.2021
• ennakkotehtävä
• Nonviolent Communication - tausta ja tavoite
• ihmiskäsitys ja perusolettamukset
• rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet, HTTP: havainto, tunne, tarve, pyyntö
• 8 erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
• havaintojen erottaminen tulkinnoista
• leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 2, lähiopetuspäivät 2.-4.3.2021
• empatia käsitteenä ja käytännössä
• sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
• tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen
• vihan käsitteleminen
• palautteen antaminen
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä + empatiaparit

Osa 3, lähiopetuspäivät 6.-8.4.2021
• yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
• haasteellisen viestin vastaanottaminen
• pyyntöjen esittäminen
• ryhmässä toimiminen: selkeys ja avoimuus
• EIn sanominen ja kuunteleminen
• pelottavan viestin kertominen
• TRE (Trauma Releasing Exercises) - stressin ja jännityksen purkaminen kehosta
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 4, lähiopetuspäivät 18.-20.5.2021
• keskeyttäminen yhteyttä vaalien
• ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
• syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
• häpeän tunteen syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
• voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 5, lähiopetuspäivät 17.-19.8.2021
• sovittelu - kolmantena osapuolena toimiminen
• ristiriitoihin suhtautuminen
• sovittelijan työkalupakki
• valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
• Mindfulness-meditaatio
• TRE-harjoitus (Tension releasing exercise)
• teoriaa ja harjoituksia
• välitehtävä

Osa 6, lähiopetuspäivät 5.-7.10.2021
• kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
• elämämme strategiat
• toimintamallit kriisitilanteissa
• sisäiset ristiriitatilanteet: syvempi itse-empatia
• itseluottamus ja omien arvojen mukainen toiminta
• kiitollisuus ja sen ilmaiseminen
• teoriaa ja harjoituksia
Kouluttajat
Hanna Savanna, kansainvälisesti sertifioitu Nonviolent Communication (NVC) vuorovaikutustaitojen kouluttaja (CNVC Certified NVC Trainer) ja sovittelija. Lisäksi koulutuksen aikana toimivat välillä jo valmistuneet ohjaajat assistentteina
Lisätietoja
Tiina Laurikainen, puh. 050 3754 977 tai toimisto@phkesa.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Ilmoittautumiset 17.12.2020 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 18.12.2020 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen otetaan enintään 24 opiskelijaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
2700€

Lisäksi koulutukseen kuuluu 2 oppikirjaa, Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus (26,00 €) sekä Sovittelun taito (35,00 €), joihin suositellaan tutustumista jo ennen koulutuksen aloitusta. Lisäksi suosittelemme tunne- ja tarvekorttien hankkimista (30,00). Nämä voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä lisäämällä tiedon tilauksesta lomakkeen lisätietoja-kenttään. Tilaukset käsitellään, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu. Kirjat ja kortit eivät sisälly koulutusmaksuun.

Koulutus laskutetaan 4 erässä.
Ilmoittautumiset
17.12.2020 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

5 + 6 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: