Koulutukset

Uudistuva kriisityö – arvioiva ote räätälöidyssä selviytymisen tukemisessa -webinaari

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Psykososiaalinen tuki ja palvelut traumatisoivissa tapahtumissa ja menetyksissä sekä suuronnettomuuksissa l. kriisityö on lakisääteistä ja sosiaali- ja terveysministeriön suositusten ohjaamaa moniammatillista viranomaistyötä. Koulujen kriisitoimintaa ohjaa opetushallitus mm. internetohjeistuksen avulla. Traumaattisiin kriiseihin ja suruun liittyvää tietoa ja itseapuneuvontaa julkaistaan mm. THL:n, HUS, Mielenterveystalon ja järjestöjen internetsivustoissa. Monet käytössä olleet ohjeistukset ja itse kriisitoiminta ovat kirjavia ja osin vanhentuneita. Esim. ruotsalaispsykiatri Cullberin traumaattisen kriisin vaihemalli on todettu käytännössä pätemättömäksi jo kauan sitten eikä psykologisen jälkipuinnin käyttäminen rutiinisti kriisityössä ole ollut tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten mukaista enää vuoden 2007 jälkeen. Psykologisten jälkipuintien on todettu mahdollisesti altistavan traumaperäisten häiriöiden kehittymiselle. Nykykäsityksen mukaan toipumista tuetaan parhaiten nopeilla kriisi-interventioilla eli (ihmiseltä ihmiselle) psykologisella ensiavulla, sosiaalisella tuella ja arviointiin perustuvilla tarpeenmukaisilla kriisi-interventioilla. Kaikille jotakin, joillekin enemmän -periaatteella. Tämä koskee niin väestön kuin auttajien auttamista.

Henkilöstöstä huolehtimisen mallit väkivalta- ja uhkatilanteiden varalta ovat osa työsuojelua ja organisaatioiden kriisitoimintaa, ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on kehittämistyössä avainasemassa. COVID-19-viruksen aiheuttama poikkeustilanne on tuonut näkyviin auttajien auttamisen kehittymättömyyden ja pakottanut kehittämään auttajien auttamisen toimintamalleja. Työssä traumatisoituneiden ensilinjan auttajien auttamiseen ollaan ottamassa käyttöön mm. EMDR- psykoterapiamenetelmän psykologisen ensiavun ryhmäinterventiomalleja. Resilienssin vahvistamisohjelmia on alettu ottamaan käyttöön joissakin auttajaorganisaatioissa.
Aika
18.02.2021

9.00-16.00 (8 oppituntia)
Paikka
Koulutus järjestetään webinaarina Zoomin välityksellä. Zoom-koulutusta varten tarvitset nettiyhteydellä varustetun tietokoneen sekä kuulokemikrofonin.
Kohderyhmä
Psykoterapeutit ja psykoterapeuttista työtä tekevät mielenterveysalan ammattihenkilöt (psykologi, psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja)
Sisältö
• Kriisityö Suomessa ja tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset
• Traumatisoivat tapahtumat, luonnollinen toipuminen ja häiriöt toipumisessa
• Äkilliset kuolemat, suru ja menetykseen sopeutuminen, surusta sairastuminen l. surun komplisoituminen
• Resilienssi- ja traumatietoinen kriisitoiminta menetelmineen
• Arvioiva ote kriisityössä ja stepped care – malli ja työnjako: ensiapu, interventiot, hoito
• Psykologinen ja sosiaalinen ensiapu
• Psykologinen triage
• Kriisi-interventiomenetelmiä ja interventioiden ajoitus
• Arviointi ja tutkimusnäyttöön perustuvat hoidot
Koulutus sisältää etukäteistehtävän, luennon ja materiaalit
Kouluttajat
Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja (www.soilipoijula.fi)
Lisätietoja
Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Ilmoittaudu 3.2.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 4.2.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Muu informaatio
Tietoa kouluttajasta:

Soili Poijula on Oy Synolon Ltd:n, Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja. Hän on laillistettu psykologi, laillistettu psykoterapeutti ja traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Poijulalla on pitkä, laaja ja syvällinen kokemus traumatisoituneiden psykoterapeuttina sekä traumapsykoterapian kehittäjänä, tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana.

Poijula suunnitteli Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeutti-koulutuksen, joka toteutettiin vuosina 1998-2001. Hän toi Suomeen myös EMDR-menetelmän koulutukset ja mm. posttraumainternaatin traumatyöpajan auttajien auttamiseen ja traumatisoituneiden ryhmämuotoiseksi hoitomalliksi.

Soili on kirjoittanut lukuisia julkaisuja, mm. Mary Beth Williamsin kanssa teoksen The PTSD WORKBOOK.

Soili kuuluu Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitukseen.

www.soilipoijula.fi
https://www.linkedin.com/in/soili-poijula-8483501a/
https://twitter.com/poijulasoili
https://psykotrauma.fi/blogitekstit/traumapsykoterapia-suomessa/
Hinta
195 €
Ilmoittautumiset
03.02.2021 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

6 + 6 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: