Koulutukset

Traumatisoituneille lapsille ja nuorille selviytymiskeinojen opettamisen ohjaaja-/kouluttajakoulutus

Kuvaus
Koulutus perustuu Children and War Foundationin Teaching Recovery Skills, TRT -manuaaliin.
Aika
09.02. - 10.02.2021

9.2.2021 klo 9.00-16.30
10.2.2021 klo 9.00-15.30
(16 oppituntia)
Paikka
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Zoomin välityksellä.
Kohderyhmä
Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään traumatisoiville tapahtumille altistuneita lapsia ja nuoria.
Tavoite
Kaksipäiväisen koulutustyöpajan tavoitteena on valmentaa osallistujat ohjaamaan tai opettamaan muita ohjaamaan traumoille altistuneiden kouluikäisten lasten ja nuorten (ja vanhempien rinnakkaisia) ryhmiä. Työpaja perustuu Children and War Säätiön manualisoituun ryhmäinterventiomalliin. Ryhmäinterventio on ennaltaehkäisevä ja toipumista tukeva. Interventio on saanut parhaan vaikuttavuuden (***/***) arvion ITLAn Kasvun tuki -arvioinnissa. Interventio sopii menetelmäksi lasten ja nuorten luonnollisissa ympäristöissä toteutettavaksi, kuten peruspalveluissa ja kouluissa osana kriisitoimintaa ja on sovellettavissa myös yksilöauttamiseen.
Sisältö
OHJELMA

I päivä 9.2.2021
9.00-10.45 Johdanto ja TRT-intervention esittely
Ryhmässä työskentely lasten ja nuorten kanssa: Johdanto ja katsaus TRT-malliin
10.45-11.00 Tauko
11.00-12.30 Normalisointi ja toipumistekniikat tunkeutuviin muistoihin (1)
12.30-13.15 Lounastauko
13.15-13.45 Ryhmätyöharjoitus
13.45-14.45 Mielikuvatekniikat ja unityö (2)
14.45-15.00 Tauko
15.00-16.30 Rentouttaminen ja ylivireisyyden lievittäminen

II päivä 10.2.2021
9.00-9.30 Traumasta muistuttavat tekijät ja välttelyn hallinta (altistaminen) (1)
9.30-10.30 Välttelyn hallinnan keinojen (altistaminen) harjoittelu
10.30-10.45 Tauko
10.45-11.15 Välttelyn voittamisen - altistamisen harjoittelu
11.15-12.45 Lounastauko
12.45-14.15 Kirjoittaminen, piirtäminen ja puhuminen / vanhempien/huoltajien ryhmien suunnittelu
14.15-14.30 Tauko
14.30-15.30 Ryhmätyöskentelyn lopetus, harjoitukset ja selventävät kysymykset. Koulutuksen yhteenveto ja arviointi.
Kouluttajat
Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, Children and War Foundationin hyväksymä Teaching Recovery Techniques -kouluttaja

Soili Poijula on Oy Synolon Ltd:n, Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja. Hän on laillistettu psykologi, laillistettu psykoterapeutti ja traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.
Poijulalla on pitkä, laaja ja syvällinen kokemus traumatisoituneiden psykoterapeuttina sekä traumapsykoterapian kehittäjänä, tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana.
Poijula suunnitteli Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen, joka toteutettiin vuosina 1998-2001. Hän toi Suomeen myös EMDR-menetelmän koulutukset ja mm. posttraumainternaatin traumatyöpajan auttajien auttamiseen ja traumatisoituneiden ryhmämuotoiseksi hoitomalliksi.
Soili on kirjoittanut lukuisia julkaisuja, mm. Mary Beth Williamsin kanssa teoksen The PTSD WORKBOOK.
Soili kuuluu Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitukseen.

www.soilipoijula.fi
https://www.linkedin.com/in/soili-poijula-8483501a/
https://twitter.com/poijulasoili
Lisätietoja
Anne Prusila, p. 050 5361 013, anne.prusila@phkesa.fi tai toimisto@phkesa.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 25.1.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Muu informaatio
TRT-menetelmä on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian malliin. Interventio tukee traumalle altistuneita toipumisessa ja selviytymisessä opettamalla tietoa traumalle altistumisen (traumaattisen stressin) vaikutuksista ja keinoja niiden lievittämiseen ja hallintaan.

Tausta
Interventio tukee toipumista ja selviytymistä traumalle altistumisen jälkeen, eikä ole suunnattu vain häiriön hoitoon. Menetelmän tavoitteena on opettaa lapsille keinoja, jotka vähentävät heille kehittyneitä stressireaktioita. Menetelmä on kehitetty erityisesti vähäisten resurssien ympäristöihin eikä täten sen käyttö edellytä terapiakoulutusta. Menetelmää voivat käyttää lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt kuten opettajat, nuorisotyöntekijät ja sosiaalityöntekijät.

Kohderyhmä
Alakouluikäiset nuoret

Kohderyhmän kuvaus
Traumaattisille kokemuksille ja menetyksille altistuneet 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset (luku- ja kirjoitustaitoiset) ja heidän vanhempansa. Pakolaislapset ja -nuoret.
Interventio on tarkoitettu lapsiryhmille ja sitä voidaan käyttää siten, että tavoitetaan suuria määriä lapsia lyhyessä ajassa.

Työmenetelmän kuvaus
TRT-menetelmä on manualisoitu eli menetelmästä on kehitetty kokemustietoon (empiria) perustuva käsikirja (manuaali). Käsikirja on suunniteltu ammattihenkilöiden käyttöön laajasti ja myös muille kuin lasten mielenterveysalan ammattihenkilöille. Interventiossa hyödynnetään traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-CBT-hoitomalli) teoriaa ja menetelmiä. Sen tavoitteena on parantaa selviytymistä ja tukea traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireista toipumista kahdeksanvuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla ja nuorilla sotien ja suuronnettomuuksien yhteydessä. Ruotsissa TRT-interventiota on käytetty myös pakolaislasten ja -nuorten auttamisessa. Suomessa interventiota on käytetty mm. lapsen ja nuoren itsemurhan jälkeen koulutovereiden toipumisen tukemisessa ja seksuaalisen hyväksikäytön uhrien ryhmäinterventiona.

Ryhmäintervention traumaosa sisältää viisi lasten istuntoa ja kaksi vanhempien istuntoa. Ennen varsinaista TRT-työskentelyn aloittamista voidaan niin haluttaessa pitää tutustumisistunto ja TRT-istuntojen jälkeen seurantaistunto, jossa vahvistetaan opittua ja osallistujat voivat keskustella interventioon osallistumiskokemuksistaan. Istunnot pidetään 5–7 perättäisen viikon aikana. Istunto kestää kaksi tuntia taukoineen. Istunnot sisältävät monia traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-CBT:n) komponentteja:
• psykoedukaatio
• tunteiden säätelyn taidot
• kognitiivinen selviytyminen (coping) ja prosessointi
• traumanarratiivi
• traumasta muistuttavien tekijöiden haltuunotto
• tulevaisuuden kehitys

Huoltajien ja vanhempien istunnot sisältävät TRT-menetelmän esittelyn ja lasten istuntojen teemojen läpikäymisen. Vanhemmille neuvotaan, miten lasta tuetaan kuuntelemalla, lohduttamalla ja rutiinien ja toimintojen säilyttämisellä. Lisäksi vanhempia neuvotaan miten he voivat hakea lapselleen hoitoa, jos lapsi tarvitsee apua ja hoitoa intervention päätyttyä. Vanhempien istunnot järjestetään ilman lapsia lasten kahden ensimmäisen istunnon rinnalla.

Tutkimusnäytön aste: Vahva
ITLA, Kasvun tuki (https://kasvuntuki.fi/tyomenetelmat/trt/
Hinta
450 €
Ilmoittautumiset
08.02.2021 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

1 + 14 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: