Koulutukset

Kemian perusopinnot valinnaisina opintoina, JY, lv. 2020 - 2021 (monimuoto-opetus)

Kuvaus

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot alla. Klikkaa jakson nimeä nähdäksesi jakson tarkemmat tiedot.

Opintojaksot järjestetään lukuvuoden 2020-2021 aikana. Opetuksen aikataulut tarkentuvat.

KEMP1110 Molekyylien maailma (5 op) lähiopetus / etäopetus Zoomissa
KEMP1120 Kemiallinen tasapaino ja energia (5 op) lähiopetus / etäopetus Zoomissa
KEMP1130 Epäorgaanisen kemian perusteet (5 op) lähiopetus / etäopetus Zoomissa
KEMP1140 Orgaanisen kemian perusteet (6 op) lähiopetus / etäopetus Zoomissa
KEMP1155 Elinympäristön kemia (2 op)  verkkokurssi
KEMP1165 Biologinen kemia (2 op) verkkokurssi

Aika
05.10.2020 - 31.07.2021

KEMP110
5.10. klo 16-20 (5t) lähiopetus
6.10 klo 16-20 (5t)
7.10. klo 16-20 (5t)
8.10. klo 16-20 (5t)
9.10 klo 16-20 (5t)
10.10 klo 10-16 (7t)

19.10. klo 16-20 (5t)
20.10 klo 16-20 (5t)
21.10. klo 16-20 (5t)
22.10. klo 16-20 (5t)

Opettaja Jarkko Lampiselkä

KEMP113
23.11. klo 16-20 (5t) lähiopetus
24.11. klo 16-20 (5t)
25.11. klo 16-20 (5t)
26.11. klo 16-20 (5t)
27.11. klo 16-20 (5t)
28.11. klo 10-16 (7t)

7.12 klo 16-20 (5t)
8.12 klo 16-20 (5t)
9.12. klo 16-20 (5t)
10.12. klo 16-20 (5t)

Opettaja Jarkko Lampiselkä
Paikka
Lähiopetus Niemenkatu 73, Lahti
Etäopetus Zoomin kautta
Tavoite
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa keskustella modernin kemian sovellettavuudesta monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Opiskelija pystyy ohjatusti hyödyntämään kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemustaan työelämän tarpeisiin. Opiskelija tuntee alkuaineiden ja perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamistavat. Hänen ryhmätyötaitonsa ja ongelmanratkaisutaitonsa ovat kehittyneet. Perusopintojen myötä opiskelija osaa: selittää kemian peruskäsitteitä ja nimetä yhdisteitä analysoida alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella kuvata kemiallisia sitoutumistyyppejä esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteita laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöitä tunnistaa yhdisteiden tavallisimpia funktionaalisia ryhmiä ja niiden yleisimpiä reaktiotyyppejä sekä arvioida yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia kuvata perusasioita lämpö- ja sähkökemiasta, kemiallisesta tasapainosta ja reaktiokinetiikasta, sekä tehdä niihin liittyvää laskentaa ja mallintamista
Opintopisteet
25 op
Sisältö
Kemian perusopintoihin kuuluu luentoja ja harjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Perusopinnoissa opiskellaan perusteet kaikista kemian aloista ja saadaan pohjatieto kemian aineopintoja varten. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kemian peruskäsitteisiin, yhdisteiden nimeämiseen, reaktioyhtälöiden tasapainottamiseen, kemialliseen sidokseen ja molekyylien väliseen vuorovaikutukseen, biomolekyylien perusrakenteisiin, reaktiokinetiikkaan ja kemialliseen tasapainoon, jaksollisen järjestelmän rakenteisiin, sähkökemiaan ja lämpökemiaan sekä orgaanisten yhdisteiden nimeämiseen ja perusreaktioihin. Perusopinnot antavat valmiudet jatkaa kemian aineopintoihin.
Suoritustapa
Lähiopetus
Verkko-opetus
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
avoin@phkesa.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 20.9.2020 mennessä
Hinta
Hinta 650 euroa (sisältää 25 op)
Ilmoittautumiset
20.09.2020 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

8 + 5 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: