Koulutukset

Rahoituksen perusteet 6 op, LUT, syksy 2020

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Aika
Luennot pe-la 9.-10.10. ja 16.-17.10.2020
klo 9.30 - 16.30

Tentti (ilm. myöhemmin)
1. uusinta x.x. klo 16.30-20.30
2. uusinta x.x. klo 16.30-20.30

Paikka Niemenkatu 73, Lahti

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut

Opintopisteet 6 op

Sisältö
Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys

Kouluttajat Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori

Suoritustapa Luennot 32 tuntia ja tentti

Arviointi Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Kirjallisuus
Niskanen, Jyrki - Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli - Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta 200 euroa, jos osallistut vain tälle jaksolle.
Aika
09.10.2020 - 31.07.2022
Opintopisteet
6 op
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Ilmoittautumiset
27.09.2020 mennessä
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

3 + 14 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: