Koulutukset

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op TY, lv. 2020-2021

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen opinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä ja erityisesti ohjelmoinnista - teorian ja käytännön näkökulmasta. Opiskelu on itsenäistä pitkälti verkossa tapahtuvaa opiskelua, jota tuetaan monin ohjauksellisin keinoin läpi opintojen. Opinnot soveltuvat sinulle, jos sinulla on ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä ja olet kiinnostunut myös asioiden tieteellisistä perusteista. Erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Opinnot avaavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille väylän Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman pääsykoetta. Väylien kiintiöt ovat suuret ja niiden kautta voi hakea joko perusopintojen perusteella tai tietyin edellytyksin ylioppilaat vähemmillä opintosuorituksilla. Valintaperusteet päätetään vuosittain ja ne päivitetään Opintopolku.fi-palveluun: https://opintopolku.fi

Lataa itsellesi seuraava Testimateriaali ja lue se ennen infotilaisuutta ja ennen kuin ilmoittaudut opintoihin. Testimateriaali sisältää opintokokonaisuuden lyhyen esittelyn. Materiaalin tärkein sisältö on Tietojenkäsittelyn perusteet I algoritmeja koskeva osuus. Materiaalin tarkoituksena on toimia itseohjaavana testinä ennen opintojen aloittamista. Sen perusteella jokainen voi arvioida ennen opintojen alkamista omaa kiinnostustaan opintokokonaisuuteen. Perusopinnot sisältävät paljon myös muunlaista asiaa ja testimateriaalin tarkoituksenakin on antaa kuva siitä, mitkä asiat koetaan opinnoissa useimmiten vaikeimpina (algoritmit). Jos testimateriaalin sisältö tuntuu käsittämättömältä, niin sinun tulee vakavasti pohtia sitä kannattaako sinun aloittaa opinnot. Testimateriaalista löydät materiaaliin liittyvät kysymykset ja vastaukset, joiden valossa voit mitata omaa osaamistasi. Älä kuitenkaan katso heti vastauksia, vaan yritä ratkaista tehtävät ensin itse.

Opintojen infotilaisuus pidetään Zoomin kautta, joka on kokousten ja etäyhteydenpitoon tarkoitettu verkkokokoustyökalu.

Tervetuloa tietojenkäsittelytieteiden esittelytilaisuuteen 27.8.2020 klo 17 - 18! Tilaisuus pidetään verkossa ja se on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille.

Jokaisen opiskelijan tulee osallistua infotilaisuuteen.

Ohjelma:
- Kenelle opinnot soveltuvat?
- Opintojen tavoitteet ja sisältö
- Opintojen vastaavuus tutkinto-opinnoissa
- Opiskelukäytännöt ja opiskelun ohjaus
- Avoimen yliopiston väylä

Aika
27.08.2020 - 31.07.2021

- verkko-opetus
- tuutoroinnit kesäyliopistolla.

Aikataulut tarkentuvat.

Tietojenkäsittelyn perusteet jakson tuutoroinnit:

keskiviikkoisin klo 17-19.30
9.9.
23.9.
7.10.
21.10.
Paikka
Verkko-opinnot
Tuutorointi Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla.
Opintopisteet
23 op
Sisältö
Kouluttajat
Tuutorina toimii FM Tytti Kosola
Suoritustapa
Monimuoto-opinnoissa pääpaino on itsenäisessä opiskelussa annettujen materiaalien avulla. Opiskelua tuetaan tutoriaaleilla, jotka pidetään iltaisin sekä kurssikohtaisilla luentopäivillä (jokaiseen kurssiin kuuluu 5 h luento lauantaina Turussa ja verkossa). Tutoriaaleihin osallistutaan oppilaitoksella omilla läppäreillä (myös 2 opiskelijaa/läppäri onnistuu). Tehtäviä tehdään pääasiassa ViLLE-ympäristössä, joka on opiskelussa hyvin keskeisessä asemassa. Kaikki oppimateriaalit ovat verkossa. Tentit suoritetaan ViLLE-ympäristössä sovittuina tenttipäivinä, lukuunottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet-jaksoa, joka tentitään valvotusti Turun yliopistolla tai aikuisoppilaitoksessa. Opiskeluun tulee varata aikaa kaiken kaikkiaan n. 15 tuntia viikossa, joskin tarvittava aika on hyvin yksilöllistä.

Opinnot ovat aikataulutettuja opintoja, sillä opinto-oikeutta Turun yliopistoon voi hakea vain aikataulutetun version kautta. Aikataulutetussa versiossa kurssit julkaistaan yliopiston opetusperiodien mukaisesti n. 8 viikon välein. Ensimmäinen kurssi julkaistaan syyskuun alussa. Kurssien suorittamiseen on aikaa n. 9 viikkoa. Tämän 9 viikon aikana suorituksensa voi aikatauluttaa miten haluaa, mutta kurssivaatimusten edellyttämien suoritusten on oltava kokonaan valmiita, kun kurssiaika päättyy.

Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja
avoin@phkesa.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 28.8.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Oma läppäri ehdoton!
Hinta
Kokonaisuuden hinta 510 euroa.
Sisältää verkko-opetuksen sekä tuutoroinnin.

• Laskutetaan 2 erässä. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
Ilmoittautumiset
23.08.2020 mennessä
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

14 + 2 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: