Koulutukset

Sosiaalityö perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021

Kuvaus

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: 

  • Avoin yo: Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet
    14.1.-8.4.2021. Käytännön harjoittelu 30 tuntia ja sen raportointi kirjallisesti, työskentely verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutus muutoin verkossa, mutta harjoittelu tarkoittaa tutustumista kolmannen sektorin toimintaan sosiaalityön näkökulmasta, ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Katso ohjeet Moodlesta.
Aika
09.09.2020 - 31.07.2021

Katso jaksojen tarkemmat tiedot ja aikataulut kohdasta "kuvaus"
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Lähiopetus Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät.
Tavoite
Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.
Opintopisteet
25 op
Sisältö
Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.
Suoritustapa
Monimuoto-opinnot
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
avoin@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 6.9.2020 mennessä.
Muu informaatio
Aikaisempien opintojen hyväksiluvun perusteet sosiaalityön oppiaineessa:

5513104 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op.
Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan.

5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksolta tulee suorittaa.
Hinta
505 euroa (sisältää 25 opintopistettä)

Hinta koostuu 2 osasta:
- Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 220 euroa
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 285 euroa
Ilmoittautumiset
06.09.2020 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

1 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: