Koulutukset

Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja (RAPEVA) 15 op

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Perhevalmentaja toimii valmentajana perheiden parissa, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja/tai perheenjäsenillä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen.
Aika
22.09.2020 - 20.01.2021

1. lähijakso: 22.–23.9.2020
2. lähijakso: 27.–28.10.2020
3. lähijakso: 24.–25.11.2020
4. lähijakso: 19.–20.1.2021

klo 9.00-16.00 (8 lähiopetuspäivää, 64 oppituntia)
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Kohderyhmä
Koulutus on kohdennettu erityisesti henkilöille, joilla on jo kokemusta/koulutusta ratkaisukeskeisestä työotteesta. Soveltuu hyvin jatkokoulutukseksi esim. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 2. asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta, perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Suositellaan, että hakijalla on perustiedot ja -opinnot sekä kokemusta ratkaisukeskisestä työotteesta.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Kantava kysymys on: miten mahdollistamme, että perhe saa taitonsa käyttöön? Koulutuksen tavoitteena on työstää ja ohjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja oman valmentajaminän kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunnistamista, työstämistä sekä vahvistamista.
Sisältö
Lähijaksojen sisältö

Jokaisella lähijaksolla asiantuntija-alustus, työnohjaus/-harjoitus ja toiminnallisia harjoituksia.

1. lähijakso
• Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan vuorovaikutuksen syventäminen
• Perhe…mikä perhe on?

2. lähijakso
• Positiivisen psykologian syventäminen
• Narratiivisuus; perheen tarina

3. lähijakso
• Tunnetaidot; tunnekieli, sanaton viestintä
• Sosiaaliset taidot; itsetuntemus, identiteetin vahvistaminen

4. lähijakso
• Verkostot; yhteistyö viranomaisten kanssa, laki, palvelut
• Kokoavaa toiminnallista harjoittelua

Itsenäinen opiskelu
• Valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista)
• Kirjalliset välitehtävät
• Vertaisryhmätyöskentely
• Valmennusasiakkaan prosessikuvaus

Avainsanat
• Perhevalmennus
• Ratkaisukeskeisyys
• Voimavarat
• Arvostava vuorovaikutus
• Vahvuudet
Kouluttajat
Koulutuksen pääkouluttajana toimii yhteisöpedagogi (AMK), ekspressiivinen taideterapeutti, mielenterveyshoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry Teija Paajanen.

Koulutuksen muita kouluttajia ovat KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä.
Lisätietoja
Riikka Harju, puh. 050 541 8084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 25.8.2020 mennessä sähköisellä ilmoittautuslomakkeella. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
1790 €, hinta sisältää lähiopetuksen ja sähköisen opetusmateriaalin. Koulutusmaksu laskutetaan kahdessa erässä tai erikseen sovittaessa useammassa erässä.
Ilmoittautumiset
25.08.2020 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50% maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

1 + 14 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: