Koulutukset

Uudistunut lastensuojelulaki 2020

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Lastensuojelulaki on uudistunut! Uudet säännökset tulivat voimaan 1.1.2020. Uudistuksen tarkoituksena on ennen kaikkea vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja valvontaan sekä muutetaan muun muassa asiakassuunnitelmaa koskevaa säännöstä.
Aika
24.03.2020

klo 9.00-15.00
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille, lastensuojelulaitosten hoito- ja kasvatushenkilöstölle, perheoikeuteen perehtyneille lakimiehille ja perheasioiden sovittelijoille.
Tavoite
Lastensuojelulain uudistuksen tarkoituksena on ennen kaikkea vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja valvontaan sekä muutetaan muun muassa asiakassuunnitelmaa koskevaa säännöstä. Uudistuksessa täsmennetään keskeiseltä osin rajoitustoimenpiteitä koskevia säännöksiä ja samalla jälkihuollon ikäraja nousee 25 ikävuoteen.

Vuoden 2020 alusta alkaen lastensuojelulakiin lisätään täysin uusia säännöksiä muun muassa lapsen oikeudesta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin, oikeussuoja-keinojen tiedottamisvelvollisuudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön lapsikohtaisesta arvioinnista. Lasten sijaishuoltopaikkojen osalta keskeinen lisäys koskee velvollisuutta laatia yleinen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma. Lisäksi palvelun tarjoajan on varmistettava henkilöstön riittävä määrä, osaaminen ja perehdytys. Näin voidaan ehkäistä rajoitusten käyttöä sekä varmistaa, että rajoitustoimenpiteiden toteuttamistavat ja käytännöt eivät vaaranna turvallisuutta tai alenna lapsen ihmisarvoa.

Jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lastensuojelun sosiaaliohjaajan ja muiden työntekijöiden sekä lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilöstöjen täytyy tuntea ne lastensuojelulainsäännökset sekä tulkinnat, jotka koskevat näitä uudistettuja säännöksiä. Koulutuksen tarkoituksena on käydä nämä säännökset läpi kokonaisvaltaisesti, yksityiskohtaisesti sekä käytännönläheisesti. Tavoitteena on, että jokainen koulutukseen osallistuja on saanut kattavat tiedot vuoden 2020 alusta voimaan tulleista lastensuojelulain muutoksista.
Sisältö
Koulutuksen tavoitteena on antaa kattavat tiedot yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti vuoden 2020 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain muutoksista: Lastensuojelulain rahoitustoimenpiteet, sosiaalityöntekijän ja sijaishuoltopaikan velvollisuudet sekä jälkihuoltoa koskevien säännösten muutokset.
Kouluttajat
Lupalakimies, asiantuntija OTK Kati Saastamoinen
Lisätietoja
Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 9.3.2020 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
200 €
Ilmoittautumiset
09.03.2020 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

7 + 3 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: