Koulutukset

Opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuudet 2020 (A- ja B-osa)

Paikka
Kuulustelut järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston tiloissa, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Kohderyhmä
Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen, rehtorilta edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.
Tavoite
Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.
Sisältö
Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Uusittu, 1.8.2018 voimaan tulleisiin vaatimuksiin perustuva tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet (8 opintopistettä)

1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto

2. Opetustoimen hallinto

3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä


B-osa: Rehtorin johtamisroolit (7 opintopistettä)

4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana

5. Rehtori pedagogisena johtajana

6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)


Jos henkilö on suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, myös tutkinnon jälkimmäinen osa on suoritettava näiden määräysten mukaisesti. Mahdollisuus tähän päättyy 31.7.2020.
Suoritustapa
Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa).

Tutkinnon A- ja B-osan tenttikysymykset voivat olla monivalinta- tai esseekysymyksiä. Sekä A- että B-osassa on kummassakin kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan.

Sekä A- että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia. Jos A- tai B-osasta suoritetaan vain osa, on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia.

Vuoden 2015 vaatimusten mukaisesti suoritettaessa A-osa on yksi kokonaisuus ja tenttiaikaa on enintään 3 tuntia (koskee niitä, jotka ovat aloittaneet tutkinnon suorittamisen ennen 1.8.2018).

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun, mutta ei yhteydenpitoon toiseen henkilöön. Jos tenttijä haluaa käyttää mahdollisuutta tiedonhakuun internetistä, hänen tulee itse huolehtia internet-yhteyden toimimisesta laitteessaan (yliopiston tenttisaleissa ei ole avointa vierailijaverkkoa).

Tenttikysymykset ovat Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan salassa pidettäviä. Salassapidon rikkominen on rangaistava teko.

Opetushallitus ilmoittaa kuulustelun tuloksista kuulustelun suorittajalle sähköpostitse.

Tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista. Tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää lisäaikaa, mikäli siihen on erityinen peruste.

Tutkintosuorituksia vastaanottavat ja arvioivat Opetushallituksen tehtävään nimeämät virkamiehet. Yhteyshenkilönä Opetushallituksessa toimii Riitta Mäki (riitta.maki@oph.fi).
Kirjallisuus
Opetushallinnon tutkintovaatimukset (tutkinnon perusteet) ovat opetushallituksen Internet-sivuilla http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/opetushallinnon_tutkinto.

Tutkinnon suorittajan on tunnettava tutkintovaatimuksiin sisältyviin säädöksiin tehdyt muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa viimeistään kaksi kuukautta ennen kuulustelutilaisuutta.

Tutkinnon suorittajien tulee itse hankkia tutkintovaatimuksissa mainittu kirjallisuus sekä lait ja asetukset (esim. kirjastoista ja Internetistä).
Lisätietoja
Päijät Hämeen kesäyliopisto, info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen -kohdassa tulee mainita, suorittaako tutkintoa vanhojen (2015) vai uusien (2018) vaatimusten mukaisesti.

Tenttikalenteri

Hinta
Opetushallitus perii tutkinnon suorittajalta tutkintomaksun 256 euroa (kattaa kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuunottamatta). Tutkinnon osan uusimisesta peritään 87 euron maksu.
Ilmoittautumiset
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

3 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: