Koulutukset

Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op, HY

Ilmoittaudu tästä
Aika
02.03. - 16.04.2020

Lähiopetuksen ajankohdat:

Ma ja to 2.3., 5.3., 9.3. ja 12.3., 16.3., 19.3., 23.3., 26.3., 30.3. ja 2.4.
Ma ja ke 6.4. ja 8.4.
Ti ja to 14.4. ja 16.4.2020

klo 16.30-19.00. (42 oppituntia)
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskaa.
Tavoite
Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

• Kurssit suorittanut opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
• osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti
• tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.
Sisältö
Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet.

Tärkeimmät rakenteet:
• verbien preesens ja lähifutuuri
• omistus- ja persoonapronominit
• artikkelit
• kysymyslauseet
• lukusanat, kellonajat
• adjektiiveja

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä: kotitehtävät, kirjoitelmia, tehtäviä verkossa.
Kouluttajat
FM Tarja Perkiömäki
Suoritustapa
Kurssi toteutetaan Helsingin avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Kurssi sisältää 42 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 % läsnäolo) ja 38 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Arviointi
Perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: pieniä kertaavia kokeita tai loppukoe opetusryhmästä riippuen, säännöllinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien kotitehtävien suorittaminen.
Kirjallisuus
Capelle, Guy; Menand, Robert: Le Nouveau taxi! 1, 2009
Capelle, Guy; Menand, Robert: Le Nouveau taxi! 1 Cahier d'exercices, 2009
Kirjaan liittyy DVD-ROM, joka sisältää oppikirjan kappaleiden äänitteet ja videoreportaaseja. Oheismateriaalina kappale-sanasto (ranska-suomi-englanti) sekä kielioppikooste.
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Lisätietoja
Kysy opintojaksosta: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 17.2.2020 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Opiskelijoiden tulee ilmoittautua myös Helsingin avoimeen yliopistoon (ohjeet kesäyliopiston lähettämässä kutsussa).
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
180 € (kirja ei sisälly hintaan)
Kurssin hinta koostuu kahdesta osasta:
Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu 150 €
Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 30 €
Ilmoittautumiset
17.02.2020 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: