Koulutukset

KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 2 op, verkkokurssi, kevät 2020

Aika
03.02. - 30.04.2020

Verkkokurssi: 03.02. - 30.04.2020
Paikka
Oppimisympäristö Moodle
Tentti: Niemenkatu 73, Lahti
Esitiedot
Vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot. Kurssille osallistuminen ei edellytä muiden kemian perusopintokurssien tietoja.
Tavoite
-ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa
-tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena
-tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
-tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun
-tuntee vihreän kemian perusperiaatteet
-tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita
Opintopisteet
2 op
Sisältö
Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.
Suoritustapa
-Opiskelu verkkoympäristössä (opiskelumateriaalit ja oppimistehtävät). Moodle-verkko-opiskeluympäristö avautuu tammikuussa. -Verkkokurssin voi suorittaa tammi-maaliskuussa.


TAI

- Kirjatentti seuraavana avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Arviointi
Arvosteluasteikko
0-5

Arviointiperusteet
Kurssi arvioidaan verkkoympäristössä suoritettujen tehtävien perusteella.

TAI

Kirjatentin arvosana perustuu tenttipisteisiin.
Kirjallisuus
Verkkoympäristössä annettu kurssimateriaali.

TAI

Kirjatentti perustuu teokseen:

Principles of Environmental Chemistry
Harrison, R M Monks, P Farmer, J G
Pages: 374
Publisher: Royal Society of Chemistry
Location: Cambridge, GBR
Date Published: 10/2007
Language: en
eISBN: 9781847557780

https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1296522

e-kirjana JY:n verkkoalueelta tai

KIRJASTON OHJEET ETÄKÄYTTÖÖN

https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/e-aineistot/etakaytto
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Hinta
75 euroa
Ilmoittautumiset
26.01.2020 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

7 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: