Koulutukset

KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op, kevät 2020

Ilmoittaudu tästä
Aika
01.01. - 31.07.2020

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2020, loppukeväästä.
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Esitiedot
Kemian perusteet 1 (KEMP111)
Tavoite
- osaa piirtää ja tunnistaa orgaanisia yhdisteitä sekä hahmottaa yhdisteiden 3-ulotteisuutta (stereokemiaa) ja tuntee isomeriatyypit.
- osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä
- tunnistaa tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot sekä pystyy arvioimaan yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.
- osaa soveltaa opittuja asioita yksinkertaisten synteesien suunnittelussa.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Orgaanisten yhdisteiden rakenteet, sidokset ja niiden piirtäminen. Molekyylien avaruudelliseen rakenteeseen ja reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Konjugaatio, resonanssi ja aromaattisuus. Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteita, fysikaalisia ominaisuuksia ja tyypillisimmät kemialliset reaktiot seuraavistayhdisteryhmistä: alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset hiilivedyt, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, epoksidit ja karboksyylihapot.
Kouluttajat
Tieto tarkentuu
Suoritustapa
Luennot 52 tuntia + tentti

Lähiopetus järjestetään arki-iltaisin ja/tai lauantaisin. Tentti arki-iltana.
Arviointi
Arvosteluasteikko
0-5

Arviointiperusteet
Arvolause 1: Opiskelija osaa soveltaa kurssin keskeisimpiä menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa.

Arvolause 2: Opiskelija tuntee keskeisimmät menetelmät, käsitteet ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa keskeisimpiä menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa.

Arvolause 3: Opiskelija tuntee kurssilla käsitellyt menetelmät, käsitteet ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa menetelmiä tavanomaisissa tilanteissa.

Arvolause 4: Opiskelija ymmärtää kurssilla käsitellyt käsitteet, menetelmät ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa menetelmiä ja teoreettisia tuloksia tavanomaisissa tilanteissa.

Arvolause 5: Opiskelija ymmärtää syvällisesti kurssilla käsitellyt käsitteet, menetelmät ja teoreettiset tulokset ja osaa menestyksellisesti soveltaa menetelmiä ja teoreettisia tuloksia monimutkaisissa tilanteissa.
Kirjallisuus
J.G. Smith: Organic Chemistry, 4. painos (tai uudempi): luvut 1-12,16,17,19.

Kurssikirja, luennot, Moodle oppimisympäristössä olevat ennakkotehtävät ja muu materiaali ja harjoitustehtävät
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Hinta
160 euroa
Ilmoittautumiset
31.12.2019 mennessä
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: