Koulutukset

KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5 op, kevät 2020

Aika
07.01. - 30.07.2020

ti 7.1.2020 klo 16.15-20.15
to 9.1. klo 16.15-20.15
pe 10.1. klo 16.15-20.15
la 11.1 klo 8-16

ti 14.1. klo 16.15-20.15
to 16.1. klo 16.15-20.15
pe 17.1. klo 16.15-20.15
la 18.1 klo 8-16

ti 28.1. klo 16.15-20.15
ke 29.1. klo 16.15-20.15
to. 30.1. klo 16.15-20.15

Tentti ma 10.2. klo 16.30.19.30
Uusintatentti pe 21.2. klo 16.30-19.30
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Esitiedot
Suositellaan Kemian perusteet 1 (KEMP111) tai vastaavat tiedot sekä vähintään lukiotason matemaattiset valmiudet
Tavoite
Kurssin hyvin arvosanoin suorittanut opiskelija hallitsee seuraavaat tavoitteet:
- Tuntee molekyylien välisten vuorovaikutusten tyypit ja osaa selittää niiden vaikutuksen aineiden ominaisuuksiin
- Tuntee aineen olomuodot ja osaa tulkita faasidiagrammia
- Tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia
- Osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla
- Tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella
- Osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot
- Hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää
- Osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla
- Tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä
Opintopisteet
5 op
Sisältö
- Molekyylien väliset vuorovaikutukset
- Aineen olomuodot ja faasimuutokset
- Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet
- Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino
- Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset
- Termodynamiikka, entropian ja Gibbsin energian muutokset
- Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali, elektrolyysi
Kouluttajat
Jarkko Lampiselkä
Suoritustapa
Luennot 52 tuntia + tentti

Lähiopetus järjestetään arki-iltaisin ja/tai lauantaisin. Tentti arki-iltana.
Arviointi
Arvosteluasteikko
0-5

Arviointiperusteet
Kurssin lähiopetuksessa ei ole läsnäolovelvollisuutta.
Luentokurssiarvioinnissa lopputesti tulee olla suoritettuna (ei pisteytetä) ja kurssin arvosana perustuu harjoitusten ja tentin yhteispistemäärään.
Kirjatenttiarvioinnissa arvosana perustuu vain tenttipisteisiin.

Kurssi arvioidaan aina opiskelijalta molemmilla arviointitavoilla ja kurssin arvosanaksi tulee näistä kahdesta parempi.
Kirjallisuus
Tro, Nivaldo J.: Chemistry - a Molecular Approach, International Edition, Pearson Education International, luvut 11-18 (1.-3. painos) tai 11-19 (4. painos). Kaikki kirjan painokset käyvät.
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Hinta
160 euroa (jos osallistut vain tälle jaksolle)
Ilmoittautumiset
18.12.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

2 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: