Koulutukset

Kemian perusopinnot, 25 op, JY, 2019-2020

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT
Kemia on tieteenala, jossa selvitetään aineiden rakenteita ja ominaisuuksia kokeellisesti ja teoreettisesti. Kemistin koulutuksessa opitaan ymmärtämään molekyylien maailmaa sekä tutkimaan ja kehittämään sitä ihmisen hyvinvoinnin ja elinympäristön parantamiseksi.

Arkielämämme tuotteiden, kuten pesuaineiden, kosmetiikan ja terveydenhoitotuotteiden, valmistamisessa hyödynnetään kemian osaamista. Myös uudet teknologiset ratkaisut ja materiaalit sekä energiaratkaisut vaativat kemian osaamista. Kemia on keskeisessä asemassa kun mietitään esim. korkeampaa jalostusastetta, kiertotaloutta ja resurssiviisautta.

Kemian opinnot soveltuvat erinomaisesti täydennyskoulutukseksi laboranteille, sairaanhoitajille tai ympäristöalalla toimiville. Opettajille kemian perusopinnot tuovat lisäosaaamista ja aineopintojen kanssa myös muodollisen lisäpätevyyden kemian aineenopettajaksi biologian tai matematiikan ja fysiikan opettajille. Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä myös valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden ja teknisten tieteiden, lääketieteen, ravitsemustieteen ja farmasian opintoihin. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op, lähiopetus
KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), 5 op, lähiopetus
KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninn kemia), 5 op, lähiopetus
KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op, lähiopetus
KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä), 2 op, verkkokurssi
KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op, verkkokurssi
Aika
12.08.2019 - 31.07.2020

Opetus alkaa syyskuussa 2019. Opetuksen aikataulut tarkentuvat elokuussa.
Paikka
Lähiopetus ja tentit Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa keskustella modernista kemiasta tieteenä, sen sovellettavuudesta monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja palauttaa mieleen keskeiset kemian peruskäsitteet. Lisäksi opiskelijan ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja hän pystyy käyttämään ja soveltamaan kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemusta.

Tarkemmin määriteltynä, perusopintojen jälkeen opiskelija:
• tunnistaa tärkeimmät kemian käsitteet ja kemialliset mallit ja osaa laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöt
• osaa analysoida, luokitella ja verrata alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella
• osaa esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteet
• osaa kuvata sidosteorioiden perusteet
• tunnistaa tavallisimmat yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot ja osaa arvioida niiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
• muistaa yhdisteiden nimeämisen perusteet
• hallitsee tavallisimpien alkuaineiden ja niiden perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamisen
• osaa kuvata ja keskustella reaktiokinetiikkaan, tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan liittyvistä perusasioista ja laskea niihin liittyviä laskuja
Opintopisteet
25 op
Suoritustapa
Kemian perusteet 1-4 järjestetään lähiopetuksena arki-iltaisin ja/tai lauantaisin.
Kemian perusteet 5 ja Biologinen kemia 1 järjestetään verkkokursseina.
Arviointi
Arvosteluasteikko 0-5
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista:
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
Hinta 650 euroa (sisältää 25 op)
Ilmoittautumiset
11.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme