Koulutukset

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 6 op

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Opintojaksolle voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
17.9.2019, 22.10.2019, 3.12.2019, 18.2.2020, 14.4.2020 ja 2.6.2020
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tavoite
AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (luento-osuus) 3 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op
Opiskelija tietää liiketaloustieteen kannalta keskeisen tilastotieteen käsitteistön ja menetelmät. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee käyttämään erilaisia aineiston hankintamenetelmiä ja otantatutkimuksen menetelmiä sekä kuvaamaan havaintoaineistoa graafisesti ja numeerisesti. Lisäksi kurssilla opitaan tilastollisen päättelyn perusteita.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Opintojakso koostuu kahdesta 3 op laajuisesta osiosta,
luento-osuudesta (AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op)
ja
harjoituksista (AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op).

Molemmat osiot voi suorittaa tarvittaessa myös erikseen. (Katso hintatieto)

AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista
Suoritustapa: verkkotentti

AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op
Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteaminen ja tilastollinen päättely.
Suoritustapa: harjoitustehtävät
Kouluttajat
YTT Timo Tammi
Suoritustapa
Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina oppimisympäristö Moodlessa
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.
Kirjallisuus
Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
- Opintojakson hinta 110 euroa, jos suoritat 6 opintopistettä.

Hinta koostuu kahdesta osasta:
Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.

- Opintojakson hinta 80 euroa, jos suoritat 3 opintopistettä.

Hinta koostuu kahdesta osasta:
Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 30 euroa.

Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kenttään, kumman osion haluat suorittaa.
Ilmoittautumiset
Jatkuva haku
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

3 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: