Koulutukset

Proosan kirjoittaminen 6 op (LUKI1003)

Kuvaus
Sisältö
Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellin historiasta. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

Osaamistavoitteet
Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään. Perehtyminen novelliin ja lyhytproosaan.

Opintosuoritukset
Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi
0-5
Aika
07.02. - 31.12.2020

Kevät tai syksy 2020
Opintopisteet
6 op
Kouluttajat
Ilmoitetaan myöhemmin
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Muu informaatio
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
145 euroa
Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 125 euroa.
Turun avoimen yliopiston perimä osuus 20 euroa.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

9 + 8 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: