Koulutukset

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, TY, 2019-2020

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Opintokokonaisuus alkaa joko loppusyksystä 2019 tai tammikuussa 2020. Ajankohta tarkennetaan mahdollisimman pian.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op
P2. Proosan kirjoittaminen 6 op
P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op
P4. Draaman kirjoittaminen 4 op
P5. Tietokirjoittaminen 4 op
P6. Arviointi ja koonti 2 op
Aika
01.10.2019 - 31.07.2020

Opetus järjestetään lukuvuoden 2019-2020 aikana. Opetus alkaa aikaisintaan lokakuussa 2019. Opetuksen aikataulut tarkennetaan elokuussa.
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.
Opintopisteet
25 op
Sisältö
Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.
Suoritustapa
Luova kirjoittaminen järjestetään lähiopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.
Arviointi
Muut jaksot arvioidaan asteikolla 0-5, Arviointi ja koonti hyväksytty/hylätty.
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Hinta
Hinta 505 euroa

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 425 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 80 euroa
Ilmoittautumiset
30.09.2019 mennessä
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme